Overzicht

Wil je af en toe invallen, maar geen vaste verplichtingen? Dan bieden wij jou die kans om op één van de leukste scholen middels oproepbasis te komen werken. Wij ontvangen graag je CV en korte motivatie.
Sinds 1 januari jl. is de Mozarthof gefuseerd met De Kleine Prins. De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen. 

Mozarthof, school voor zoveel mogelijk leren!
 
Onze missie en toekomstvisie zijn gebaseerd op onze kernwaarden; de 4P’s
 

 • Passie
 • Professioneel
 • Participatie
 • Perspectief

Mozarthof bestaat uit een school voor SO met leerlingen van 4 tot 12 jaar en een VSO school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Op de SO school van de Mozarthof zitten ongeveer  100 leerlingen en staat het spelend leren en het groepsdoorbrekend werken centraal.
 
Ook de VSO school heeft circa 100 leerlingen. In het VSO ligt de focus naast het cognitief aanbod, op het voorbereiden van de leerlingen op een best passende uitstroom-bestemming. Dit doen we d.m.v. het werken met diverse praktijkvakken, interne en externe
stages voor de leerlingen.
Zowel het SO team als het VSO team bestaat uit ongeveer 35 collega’s.

 

Functie eisen:

 • een relevant opleiding
 • affiniteit met onze leerlingen
 • flexibel inzetbaar
 • sterke communicatieve vaardigheden
 • goede organisatorische vaardigheden
 • een dosis humor en doorzettingsvermogen

Sollicitatieinformatie

Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Kim Varkevisser  (T 035-6241932)
 
Sollicitatie richten aan:
g.vanbolhuis@dekleineprins.nl

 

Over VSO Mozarthof

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
In totaal zitten er ruim 800 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 400 werknemers werkzaam.
De locaties Utrecht en Hilversum zijn mytylscholen en de locatie Utrecht Noord is een school voor langdurig zieken, Locatie Mozarthof is een school voor zeer moeilijk lerenden .

Scholen en diensten:

 • De Kleine Prins Utrecht
 • College De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
 • De Kleine Prins Hilversum
 • College De Kleine Prins Hilversum
 • Mozarthof SO en VSO
 • De Kleine Prins Expertisecentrum

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van onze organisatie. Hierin wordt aangegeven wat en op welke
wijze we invulling willen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders/verzorgers en leerlingen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingem, meervoudige beperkingen, langdurige ziekten of internaliserende gedragsproblematiek – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt
op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het principe “één kind – één plan” met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.
 

Solliciteer