Overzicht

Kenmerkend voor Groeisaam
 

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.
 
Groeisaam staat voor: 

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

 
Kenmerkend voor NT2 team
 
Een ambulant team van NT2-ondersteuners geeft taalondersteuning aan nieuwkomers in het werkgebied Tussen de Rivieren. Deze kinderen zitten op verschillende scholen in de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Het team bestaat uit tien NT2 ondersteuners/leraren.
Naast de ambulante ondersteuning zijn er drie schakelklassen gestart in de gemeenten West Maas en Waal en Beuningen.
Met de huidige instroom van nieuwkomers in de drie gemeenten zijn we op zoek naar een NT2 leraar voor de ambulante ondersteuning. Een combinatie van ambulante ondersteuning en werken in de schakelklas is mogelijk.  
Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt af van de leeftijd en periode dat de leerling in Nederland woont. De groepsleraar krijgt ook begeleiding en advies van de ambulant ondersteuner, onder andere over wat de leerling
nodig heeft in de klas. 

Deze kinderen hebben, net als elk kind, recht op onderwijs. De gemeente en het schoolbestuur van Groeisaam organiseren met elkaar dat dit mogelijk gemaakt wordt. Om dit initiatief uit te breiden en dit onderwijs te verbeteren, zoeken wij jou als leraar. Jij
kan met jouw kennis en ervaring direct bijdragen aan dit initiatief. Dus ben jij fantastisch in de omgang met deze doelgroep? Pak dan deze kans!
 
Kenmerkend voor ons NT2 onderwijs is:
 
Het ambulante onderwijsprogramma is gericht op het leren van de Nederlandse taal (begrijpen, spreken, lezen, schrijven). In de reguliere groep/schakelklas werken we daarnaast aan rekenen, sociaalemotionele ontwikkeling en creatieve vakken. De kinderen maken
op school ook kennis met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Kenmerkend voor ons is:  

 • Een positief en veilig leef- en leerklimaat.
 • Goed didactisch handelen op maat is voor ons de kern.
 • Ieder kind werkt op zijn eigen niveau.

Wie zoeken wij?

Een collega die: 

 • openstaat voor en kan omgaan met culturele verschillen;
 • pedagogisch sterk is en goed kan organiseren;
 • bij voorkeur NT2 gecertificeerd is of een vergelijkbare opleiding heeft gedaan;
 • misschien al enige ervaring heeft met de methodes waarmee wij werken, zoals Mondeling Nederlands Nieuw, Logo3000, Zien is Snappen, Veilig leren lezen;
 • goed kan samenwerken en communicatief sterk is;
 • flexibel en leergierig is en houdt van een uitdaging.

Wij verwachten dat je:

 • je PABO-diploma hebt;
 • in alle groepen les kunt geven;
 • enthousiast en betrokken bent;
 • op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • je in bezit bent van rijbewijs en auto.

 

Sollicitatieinformatie

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om uiterlijk 31 januari 2023 a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de BBAC (Bovenschoolse BenoemingsAdviesCommissie) op
maandag 6 februari a.s. vanaf 15.30 uur. Het gesprek met de sollicitatiecommissie van het NT2 team is op woensdag 8 februari a.s. vanaf 14.30 uur.
Wil je graag meer weten over werken als ambulant ondersteuner/schakelklas? Dan kun je contact opnemen met coördinator Yvonne van Houten via tel. 06-10378020 of via
y.vanhouten@groeisaampo.nl
 

Over Groeisaam Primair Onderwijs

Stichting Groeisaam Primair Onderwijs biedt een kleurrijk onderwijspalet in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De naam Groeisaam is een samentrekking van ‘groeien’ en ‘samen’. Daarnaast is het woord afgeleid van ‘groeizaam’: een verwijzing naar onze streek met zijn vruchtbare rivierklei, waar het goed groeien is.

Groeien is een natuurlijk proces, dat altijd plaatsvindt. Mensen willen groeien, kinderen willen leren. Wij willen dat onze scholen groeizame plekken zijn, met een gunstig leer- en ontwikkelklimaat voor kinderen en medewerkers. Groeien verloopt niet altijd in hetzelfde tempo. Een groeiproces kan de ene keer snel, de andere keer langzaam verlopen. Die verschillen vormen ons uitgangspunt, en we koesteren de diversiteit.

Groeisaam is creatief, inspirerend, nieuwsgierig, verbindend, resultaatgericht en in balans. Iedere school krijgt de ruimte om een eigen invulling te geven aan het onderwijs, passend bij de eigen omgeving. Het veelkleurige en veelzijdige karakter van Groeisaam is terug te zien in de huisstijl. Onze scholen werken samen om de mogelijkheden voor onze kinderen en medewerkers te vergroten en we bieden elkaar ruggensteun waar nodig. Zo groeien we samen!
 

Solliciteer