Overzicht

                                 Gezocht: enthousiaste groepsleerkracht (0,4 fte
 1,0 fte) 
                                        startdatum is bespreekbaar en de groep is in overleg
 
OBS de Triangel is een school met ongeveer 160 leerlingen midden in de Landstrekenwijk. Een openbare school die in een veilige omgeving onderwijs geeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, wordt er aandacht
geschonken aan cultuuronderwijs en alles wat daarmee samenhangt. De Triangel is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levens-beschouwelijke opvatting van de ouders en leerlingen. Op de Triangel willen wij dat onze leerlingen met plezier kennis
en vaardigheden opdoen, ervaringen delen en zich mede verantwoordelijk voelen voor de school als geheel. Als betrokken team zijn wij er om onze leerlingen zelf verstandige keuzes te leren maken ten aanzien van hun eigen gedrag. Wat de leerling doet, moet positief
bijdragen aan de groep, andere leerlingen, de leerkracht, en zichzelf. 
 
Wij zoeken iemand die:

 • het kind centraal heeft staan
 • pedagogisch inzicht heeft bij het werken met kinderen
 • in staat is om zelf en met de kinderen te reflecteren
 • goed kan observeren, interpreteren, evalueren
 • inzicht heeft in de leerstof en de leerlijnen van de middenbouw
 • goed kan plannen en organiseren
 • kan samenwerken binnen een enthousiast en hardwerkend team
 • daadkrachtig is
 • vooral met een positieve blik naar kinderen kijkt

Wij bieden:

 • een fijne werkplek, waar nieuwe collega’s zich welkom voelen
 • een enthousiast, betrokken en bevlogen team gericht op ontwikkeling
 • een plek waar ieder kind, iedere ouder maar ook ieder teamlid zich zelf mag en kan zijn
 • ruimte voor ontwikkeling en een goede begeleiding

Pas jij in dit profiel, stuur dan z.s.m. een email met je motivatie en CV naar: jh.aalbers@stichtingschool.nl
                                              
Informatie:
Je bent van harte welkom om te bellen of te mailen voor meer informatie.
telefoonnummer: 0320-250103/06-20120043
mailadres: jh.aalbers@stichtingschool.nl
 
Namens het team,
Joop Aalbers
Directie OBS de Triangel

Arbeidsvoorwaarden:
Inschaling Leerkracht LB, conform CAO Primair Onderwijs (LB maximale salaris is € 4.573,00 bruto per maand o.b.v 1,0 fte).
In samenwerking met de Gemeente Lelystad en Woningcorporatie Centrada kunnen wij huisvesting bieden voor leerkrachten! 
Een gunstige reiskostenregeling (boven de CAO) en een verhuiskostenvergoeding bij verhuizing naar Lelystad (afstand <40 kilometer).

 

Sollicitatieinformatie

Solliciteren kan via eenbaan@stichtingschool.nl.

Over Stichting SchOOL

Stichting SchOOL te Lelystad is een openbare onderwijsorganisatie met 18 basisscholen, 1 integraal kind centrum, een SBO en een (V)SO). Iedere school heeft zijn eigen karakter, sfeer en kerntaken. De scholen worden ondersteund door een stafbureau. Binnen het stafbureau werken disciplines als HRM, Finance, ICT en Onderwijs en Kwaliteit samen ter facilitering en ondersteuning van de scholen. Bij de organisatie werken in totaal ongeveer 350 professionals.
De komende jaren ligt de focus op:
–       Verstevigen van de basiskwaliteit op verschillende scholen.
–       Integrale samenwerking binnen het stafbureau en versterken van de faciliterende rol.
–       Ontwikkelen van visie en strategie ten aanzien van Kwaliteit en Onderwijs daar waar het gaat om passend onderwijs en         vakbekwaamheid.
 

Solliciteer