Overzicht

Ons onderwijsproces op rolletjes laten lopen. Pak jij het initiatief?
Met jouw frisse blik, analytische geest, didactische en pedagogische vaardigheden en flinke hoeveelheid daadkracht ben jij de spil in ons onderwijsproces. Het onderwijs, de leerlingenzorg en de begeleiding aan visueel beperkte leerlingen til jij naar het allerhoogste
niveau. Zodat onze leerlingen er alles uit kunnen halen wat erin zit.
 

Jouw rol als Ondersteuningscoördinator binnen het Ambulant Onderwijskundige Begeleidingsteam (AOB) bij Bartiméus in Zeist
Begeleider, adviseur, coach, netwerker, pionier, al deze rollen vervul jij met veel bezieling. Jouw drijfveer? Zorgen voor kwalitatief goede begeleiding binnen het regulier onderwijs volgens de allerlaatste leertheorieën met aandacht voor de ontwikkeling van
leerlingen met een visuele beperking. Leerlingen die binnen het reguliere setting hun onderwijs volgen met excellente begeleiding vanuit de AOB. Daarvoor zul je regelmatig buiten de gebaande paden moeten treden. Dit doe je vanuit het Bartiméus College in Zeist,
het expertisecentrum voor onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen, waar jouw bureaustoel al voor je klaarstaat. We kunnen echter niet garanderen dat je daar veel op zit. Jouw expertise is namelijk op vele plaatsen nodig: bij leerling besprekingen en
groepsoverleggen, op andere onderwijslocaties binnen en buiten Bartiméus Onderwijs en bij de diverse samenwerkingspartners, waaronder samenwerkingsverbanden. Op al deze niveaus lever jij een bijdrage aan de verdere professionalisering van ons onderwijs. Dit
doe je in nauwe samenwerking met de orthopedagoog en ambulante schoolleider van de AOB in Zeist. Samen vormen jullie bovendien de Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Verder ben je succesvol bij het:
 

 • Inhoudelijk vormgeven van de ondersteuningsstructuur van Bartiméus Onderwijs.
 • Adviseren van de schoolleider op onderwijskundig gebied.
 • Uitvoeren van begeleidingsobservaties en het coachen van aob-leerkrachten op didactisch en pedagogische begeleidingsvaardigheden.
 • Begeleiden van het team bij:
  • het opstellen van begeleidingsdocumenten (BD-cyclus),
  • het op peil houden van de vakkennis
  • aanjagen van inhoudelijk onderwijskundig discussies onder andere ten aanzien van leerlingenopbrengsten en -ontwikkeling.
 • Bijhouden van en inspelen op onderwijskundige ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving.

 
Wij zijn Bartiméus
Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.950 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.
We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te
maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven.
 
Wie ben jij?
Met jouw enthousiaste en energieke persoonlijkheid krijg je makkelijk mensen mee en zaken gedaan. En dat is prettig als je veranderingen teweeg wilt brengen, buiten de gebaande paden moet treden of collega’s op een positieve manier wilt uitdagen. Je beschikt
daarbij over het vermogen om te allen tijde het overzicht te bewaren en tegelijkertijd in te zoomen op de individuele leerling of zorgvraag. Communicatief ben je bovendien ijzersterk. Het maakt voor jou niet uit of je aan tafel zit met leerlingen, ouders,
aob-leerkrachten of de schoolbegeleidingsdienst. Ook neem je voor deze functie mee:
 

 • Een pabo-diploma aangevuld met een opleiding Intern Begeleider of Master (Special) Educational Needs.
 • Ruime onderwijservaring in combinatie met ervaring als Ondersteuningscoördinator of IB’er. Bij voorkeur in het speciaal onderwijs.
 • Ervaring met:
  • onderwijs in de 21ste eeuw: thematisch en gedifferentieerd onderwijs, geïntegreerde lesmethoden, groeps-doorbroken werken, coöperatieve werkvormen en zelfstandig werken van leerlingen;
  • belevingsgericht leren;
  • zeer moeilijk lerende kinderen;
  • werken in een multidisciplinair team;
  • data gedreven werken;
  • het begeleiden van verandertrajecten.

 

 

Sollicitatieinformatie

Enthousiast? Solliciteren is heel eenvoudig
Gebruik de link op onze vacaturepagina en de rest wijst zich vanzelf. Solliciteer in ieder geval vóór 2 oktober, want dan sluiten we de vacature. In week 40 (3-7 okt) laten we je weten of je bent uitgenodigd. En in week 41 starten we met de eerste en tweede
gesprekken.
Liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Henk Muijs, schoolleider AOB via 06-18287601. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 

Over Stichting Bartiméus Onderwijs Ambulant

Wij zijn Bartiméus
Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven.

Bartiméus biedt speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking in Zeist en Lochem. Daarnaast is er de Bosschool in Doorn voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een meervoudige visuele beperking die zeer moeilijk leren. In totaal volgen zo’n 160 leerlingen onderwijs bij Bartiméus. Veruit de meeste leerlingen, zo’n 850 in totaal, gaan echter naar een basisschool, middelbare school of een vorm van speciaal onderwijs in de buurt. Zij kunnen rekenen op onze ambulante onderwijskundige ondersteuning.

Solliciteer