Overzicht

Ons onderwijsproces op rolletjes laten lopen. Pak jij het initiatief?
Met jouw frisse blik, analytische geest, didactische en pedagogische vaardigheden en flinke hoeveelheid daadkracht ben jij de spil in ons onderwijsproces. Het onderwijs, de leerlingenzorg en de begeleiding aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen til jij
naar het allerhoogste niveau. Zo kunnen onze leerlingen er alles uit halen wat erin zit!

Jouw rol als Ondersteuningscoördinator Meervoudig Beperkte Leerlingen Cluster 1
Begeleider, adviseur, coach, netwerker, pionier, ondersteunings- en bouwcoördinator, al deze rollen vervul jij met veel bezieling. Jouw drijfveer? Zorgen voor kwalitatief goed onderwijs volgens de allerlaatste leertheorieën met aandacht voor de ontwikkeling
van leerlingen met een visuele en vaak ernstig meervoudige beperking. Leerlingen die bij Bartiméus op hun eigen niveau en tempo werken aan hun ambities en talenten. Van kleuters tot jong volwassenen. Daarvoor zul je regelmatig buiten de gebaande paden moeten
treden, omdat bestaande onderwijsmethoden niet altijd goed aansluiten bij deze bijzondere doelgroep. Dit doe je vanuit de Bosschool in Doorn, waar jouw bureaustoel al voor je klaarstaat. We kunnen echter niet garanderen dat je daar veel op zit. Jouw expertise
is namelijk op vele plaatsen nodig: in de klas, bij leerling besprekingen en groepsoverleggen, op andere onderwijslocaties binnen en buiten Bartiméus Onderwijs en bij de diverse samenwerkingspartners binnen Cluster 1. Op al deze niveaus lever jij een bijdrage
aan de verdere professionalisering van ons onderwijs. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega OC-er, de orthopedagoog en schoolleider van de Bosschool. Samen vormen jullie bovendien de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).
Verder ben je succesvol bij het:

 • Inhoudelijk vormgeven van de ondersteuningsstructuur van Bartiméus Onderwijs.
 • Coördineren van de teams bouw SO en/of VSO.
 • Adviseren van de schoolleider op onderwijskundig gebied.
 • Uitvoeren van klassenobservaties en het coachen van leerkrachten en onderwijsassistenten op didactisch en pedagogisch gebied.
 • Begeleiden van het team bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP-cyclus) en de uitvoering van opbrengstgericht werken (o.a. OPO).
 • Bijhouden van en inspelen op onderwijskundige ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving.

Wij zijn Bartiméus
Met zo’n 1.900 medewerkers en ruim 850 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er
voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, bij onze ambulante hulpverleners, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die wij bieden. We stellen alles in
het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven.
Wie ben jij?
Met jouw enthousiaste en energieke persoonlijkheid krijg je makkelijk mensen mee en zaken gedaan. En dat is prettig als je veranderingen teweeg wilt brengen, buiten de gebaande paden moet treden of collega’s op een positieve manier wilt uitdagen. Je beschikt
daarbij over het vermogen om te allen tijde het overzicht te bewaren en tegelijkertijd in te zoomen op de individuele leerling of zorgvraag. Communicatief ben je bovendien ijzersterk. Het maakt voor jou niet uit of je aan tafel zit met leerlingen, ouders,
leerkrachten of de schoolbegeleidingsdienst.
Ook neem je voor deze functie mee:

 • Pabo-diploma aangevuld met een opleiding Intern Begeleider of Master (Special) Educational Needs.
 • Ruime onderwijservaring in combinatie met ervaring als Ondersteuningscoördinator of IB’er. Bij voorkeur in het speciaal onderwijs.
 • Ervaring met onderwijs in de 21ste eeuw: thematisch en gedifferentieerd onderwijs, geïntegreerde lesmethoden, groeps-doorbroken werken, coöperatieve werkvormen en zelfstandig werken van leerlingen;
 • Bekendheid met belevingsgericht leren en onderwijs bieden aan zeer moeilijk lerende kinderen;
 • Ervaring opgedaan met het werken in een multidisciplinair team en het begeleiden van verandertrajecten.

Goed om te weten: Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. Als je een visuele beperking hebt, vragen we je met nadruk te solliciteren.
Wat bieden we jou?
 

Sollicitatieinformatie

Enthousiast? Solliciteren is heel eenvoudig
Gebruik de link op onze vacaturepagina van Bartiméus Ondersteuningscoördinator Bosschool – Bartimeus en de rest wijst zich vanzelf. Solliciteer in ieder geval vóór
5 december,  want dan sluiten we de vacature. Zijn we beiden nog steeds enthousiast, dan nodigen we je graag uit om een halve dag mee te lopen en sfeer te proeven. Liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Dirkje Posthuma, interim schoolleider
op 06 51229957.  We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.

Over Stichting Bartiméus Onderwijs

Wij zijn Bartiméus
Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven.

Bartiméus biedt speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking in Zeist en Lochem. Daarnaast is er de Bosschool in Doorn voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een meervoudige visuele beperking die zeer moeilijk leren. In totaal volgen zo’n 160 leerlingen onderwijs bij Bartiméus. Veruit de meeste leerlingen, zo’n 850 in totaal, gaan echter naar een basisschool, middelbare school of een vorm van speciaal onderwijs in de buurt. Zij kunnen rekenen op onze ambulante onderwijskundige ondersteuning.

Solliciteer