Overzicht

Wij zoeken voor het Nuborgh College Oostenlicht een
 
Onderwijsassistent(e)
 
Begindatum: Zo snel mogelijk
Aantal fte: 0,4
Schaal: 6
 
Het betreft een tijdelijke baan t/m 31 juli 2023. Heb jij affiniteit met rekenen, wiskunde en economie en ondernemen? 

Je leeft als christen. Dat is te merken in je gedrag en je bent er op aanspreekbaar.
Het Nuborgh College is een protestants- christelijke school met de Bijbel als uitgangspunt. We zien elk mens als een uniek schepsel van God, dat respect en waardering verdient en deze waarden ook zelf uitdraagt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij lid
zijn van een van de protestants-christelijke kerken.

Je werkt graag in teamverband Je kunt samenwerken met andere collega’s.
Samen met collega’s kun jij je verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen, onderwijs en ontwikkeling. Je bent in staat om samen en alleen aan een groep leerlingen les te geven. Dit vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creativiteit.

Je bent in staat om het onderwijs te ontwikkelen.
Jij wilt het onderwijs zo vormgeven dat het aansluit op de eisen van de toekomstige maatschappij en je bent bereid om mee te werken om onze ambities te vertalen naar doelen. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent bereid deze ook bij te stellen. Je
staat niet stil in je ontwikkeling en wilt graag nieuwe dingen uitproberen.

Je bent er voor de leerling.
Wij vinden het belangrijk dat de leerling actief en in toenemende mate zelfstandig leert, maar ook leert samenwerken met anderen. Jij wilt leerlingen laten groeien en laten geloven in hun kunnen. Je houdt hierbij rekening met de verschillende leerstijlen en
creëert hiervoor een verantwoord pedagogisch klimaat.

Sollicitatieinformatie

Herken jij jezelf hierin? Wil jij leren? Wil jij in een enthousiast team, dat met veel energie bezig is om het onderwijs te ontwikkelen, je bijdrage leveren? Dan nodigen we je uit om te solliciteren.

Wil je meer informatie over deze vacature? Dat kan bij Wilco Leeflang, locatiedirecteur, via telefoonnummer: 0525-688199.

Ga naar https://www.werkenbijhetnuborghcollege.nl/vacaturebeschrijving/onderwijsassistent-e en klik op solliciteren. Vul je gegevens in en maak ons enthousiast
via een motivatiebrief, filmpje of op een andere ludieke wijze. Meld in je sollicitatie ook bij welke kerk je kerlijk meelevend bent.

Over Nuborgh College

Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met 3 locaties en 2377 leerlingen.
 
Het Nuborgh College maakt deel uit van het regionaal samenwerkingsverband VIA (12 onderwijsinstellingen) en streeft naar een professioneel integraal personeels-beleid. 
 
Het Nuborgh College ontwikkelt zich naar een moderne onderwijsinstelling, maakt ernst met het opleiden tot een zelfstandig lerende leerling, maakt gebruik van moderne leermiddelen en biedt leerlingen een brede vorming, passend bij hun niveau.
 
De protestants-christelijke identiteit is het fundament van ons pedagogisch-didactisch concept en berust op de Bijbel, waarin de mens beschouwd wordt als een uniek schepsel van God met eigen gaven en eigen bekwaamheden.
 

 

 

Solliciteer