Overzicht

Werken op het A. Roland Holst College
Als docent op het A. Roland Holst College ben je nauw betrokken bij de leerlingen en de school. Je werkt in een onderwijskundig team dat meerdere jaren lesgeeft aan dezelfde groep leerlingen. Hierdoor leer je de leerlingen goed kennen. Meestal ben je naast
docent ook mentor.

Samen met collega’s werk je continu aan beter onderwijs. In teamverband gaat het om het welzijn van de leerlingen en onderwijsontwikkeling in het algemeen; in sectieverband om de leerinhoud op vakniveau. Daarnaast ben je meestal lid van een of meer specifieke
werkgroepen.

Het onderwijsconcept van het ARHC bestaat uit 3 uitgangspunten:
Persoonlijk leren. Leren is een persoonlijk proces, leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften. Daarom differentiëren we en creëren we bij het ARHC mogelijkheden om maatwerk te leveren, de zelfstandigheid te vergroten
en elk talent aan te spreken.
Actieve werkhouding. Leren is een actief proces, waarin leerlingen zich met aandacht en plezier ontwikkelen op weg naar hun diploma. Daarom gebruiken we bij ARHC motiverende, activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken
en stimuleren we een actieve werkhouding bij leerlingen. 
Leren als een sociaal proces. Leren is een sociaal proces, waarin de persoonsvorming van onze leerlingen vorm krijgt. Daarom richten we ons bij ARHC ook op vruchtbare samenwerking, groeiende verantwoordelijkheid voor de leerling, de ander en
de wereld.
Deze uitgangspunten vormen de kern van ons onderwijs en ons perspectief op het best mogelijke onderwijs. Om dit te concretiseren hebben wij ons onderwijs opgebouwd aan de hand van 4 pijlers: Vaklessen, Keuzetijd, Projecten en Coaching/mentoraat.

Wij verwachten van onze docenten dat ze hun onderwijs binnen alle pijlers kunnen vormgeven. 
 

Voor het A. Roland Holst College zijn wij op zoek naar een docent wiskunde voor ongeveer 14 – 18 lessen wiskunde binnen verschillende afdelingen in het 2e grds gebied. 

Het A. Roland Holst College verwacht dat je:

 • een actieve en constructieve houding hebt ten opzichte van onze visie en onderwijsconcepten
 • leerlingen de ruimte geeft om zich te ontplooien
 • bijdraagt aan een positief en veilig leerklimaat
 • lessen geeft die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en de actualiteit
 • de ‘vijf rollen van de docent’ kunt toepassen
 • vertrouwd bent met 21e-eeuwse vaardigheden
 • ICT in de lessen kunt implementeren
 • een goede mentor kunt zijn
 • jezelf blijft professionaliseren
 • bijdraagt aan de ontwikkeling van de schoolcultuur

Specifieke functie-eisen voor deze vacature

 • affiniteit met mavo-leerlingen vormt een pré 

Sollicitatieinformatie

De sluitingsdatum voor deze vacature is 29 januari 2023
Wij behouden ons het recht voor, om bij voldoende reacties, de vacature eerder te sluiten.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ally Liefhebber, (plv. rector A. Roland Holst College), bereikbaar via tel. 035 – 7900800

Over A. Roland Holst College

Het A. Roland Holst College

Het Adriaan Roland Holst College (ARHC) is  een middelgrote, algemeen bijzondere school voor mavo, havo, vwo, Talent en QUEST ’21. Onze leerlingen krijgen les in twee sfeervolle monumentale gebouwen aan de rand van Hilversum. 

Het ARHC profileert zich in de regio als  “De meest uitdagende school van Hilversum” met eigentijds en vernieuwend onderwijs. Daarbij is de keuze gemaakt dat Quest ‘21 zich richt op ontwikkeling en uitvoering van vernieuwend onderwijs. Het ‘reguliere’ onderwijs richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van eigentijds onderwijs.Talent is een onderwijsstroom gericht op de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Door met ons onderwijs aan te sluiten bij de verschillende leerbehoeften van kinderen geven we vorm aan onze missie: “Wij willen niet alleen dat elk kind een 10 kan halen, maar vinden het nog belangrijker dat elk kind zich een 10 kan voelen”. Om de kwaliteit van ons onderwijs verder te versterken hebben we dit schooljaar besloten om ons aan te sluiten bij het Dalton netwerk en ons te verbinden aan de kwaliteitscriteria van daltonscholen. 

Onze school maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Binnen de kaders van de GSF heeft elke school ruimschoots de vrijheid een eigen onderwijskundige visie te ontwikkelen. Van alle afdelingsleiders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de GSF. Leidinggevenden hebben de mogelijkheid om samen met collega’s van andere scholen te leren en ontwikkelen. De scholen worden ondersteund door staf- en secretariaatsmedewerkers van de overkoepelende onderwijsondersteunende dienst.

Solliciteer