Overzicht

Op basisschool De Fontein word je de beste versie van jezelf.
Wil jij werken vanuit de principes leader in me, co-teaching en thematisch werken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vanwege groei van leerlingen in onze onderbouw zijn we per 1 februari 2023 op zoek zijn naar een energieke leerkracht die ons team 1/2 vanuit de volgende principes komt versterken:

  • Leader in me
  • Co-teaching
  • Thematisch werken

Op De Fontein werken we vanuit de doelen van ParnasSys waarbij we nauwlettend de ontwikkeling van elk kind kunnen volgen. Ieder kind vult een portfolio waarin de eigen ontwikkeling zichtbaar wordt.

We zijn op zoek naar een collega die enthousiast is om met verschillende groepjes kinderen te werken om zo spelenderwijs aan hun leerdoelen te werken. Deze groepjes zijn afkomstig uit drie onderbouwgroepen, waarbij nauw samengewerkt wordt met de vaste leerkrachten
van deze groepen.

Deze vacature geeft naast het lesgeven ook de ruimte om met je andere talenten aan de slag te gaan en daarmee ons aanbod voor de kinderen te vergroten. Krijg jij naast het lesgeven ook energie van bewegend leren en word je enthousiast van bewegingsonderwijs,
dans of muziek? Dan ben je van harte welkom om bij ons aan de slag te gaan!

Kies je voor De Fontein?
Dan kies je voor goed en doordacht onderwijs, waarbij we het onderwijs zien als het ontsteken van een vuur. Wij zijn een open-christelijke "Leader in Me" school waar we de leerlingen begeleiden de beste versie van zichzelf te worden.

Het team van De Fontein werkt vanuit welbevinden en betrokkenheid aan de cognitieve ontwikkeling. Dit doen ze in combinatie met het leren over wie je bent, waar je vandaan komt en wat je nodig hebt om te groeien.

Daarnaast is co teaching bij ons in alle teams aan de orde. Samen het onderwijs inrichten, samen de planning verdelen, elke collega in zijn kracht zetten met zijn/haar talenten is daarin onze rode draad.

Alvast een eerste indruk krijgen van onze school? Bekijk dan ons filmpje.

Wat hebben wij jou te bieden?
Een school met zo’n 250 betrokken leerlingen, verdeeld over negen groepen. Een team wat wordt gekenmerkt door professionaliteit, gedrevenheid én humor. Jong talent en ervaren leerkrachten bouwen enthousiast samen aan een school, die voortdurend in beweging
is.

Benoemingsomvang en salaris
De functie van leerkracht is ingeschaald in LB € 3.001- €4.573. Stichting Fluenta kent een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. Naast de CAO PO bieden wij al onze medewerkers een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan die voor 50% door ons vergoed wordt, kun
je gebruik maken van de uitruilregeling woon-werkverkeer en maken we optimaal gebruik van de werkkostenregeling voor onze personeelsleden. De vacature is tijdelijk van 1 februari tot 31 juli 2023 en er is uitzicht op voortzetting van de benoeming binnen de
stichting Fluenta.

Sfeer proeven of direct solliciteren?
Je bent van harte welkom voor een kennismaking of rondleiding. Of heb je vragen over de vacature of de school? Bel dan naar Monique Gadellaa: 06-22109518 of mail naar moniquegadellaa@fluenta.nl (directie).
Je kunt ook direct solliciteren via het sollicitatieformulier onder de vacature op de Fluenta site, https://www.fluenta.nl/leerkracht-onderbouw-12-125/. We ontvangen je motivatie en CV graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op maandag 30 januari 2023.

Sollicitatieinformatie

Over De Fontein

'Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!'

De Fontein is de eerste school 'De Leider in Mij' in Houten en omgeving. Dit onderwijsconcept is Stephen Covey.

Het onderwijs aan basisschool De Fontein is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode geven wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat passend is bij de mogelijkheden van het kind. Wij streven naar een hoog welbevinden van de leerling en naar hoge betrokkenheid bij de leerstof omdat dan sprake is van de maximale ontwikkeling van het kind. Om deze doelstelling te halen moeten wij ons blijvend bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan woorden als onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie centraal.
Visie
De school is een lerende organisatie die onderwijs verzorgt met een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is zichtbaar door de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en leerkrachten. Hoe wij dit willen bereiken, staat hieronder beschreven. Het team creëert een kindvriendelijke sfeer, waarbinnen aandacht is voor de basisbehoeften van het kind: liefde, veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid.

  • Het team streeft de totale ontwikkeling van het kind na. Leren is meer dan bijbrengen van kennis. Het aanbod van leerstof omvat evenredige aandacht voor de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
  • Het team wil kinderen door middel van afwisselende werksituaties de ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen.
  • Het team wil bij het zoeken naar het onderwijskundig ideaal open staan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Daarom maken wij gebruik van jonge, nieuwe methoden en eigentijdse materialen. Alles wat wij doen, toetsen wij aan de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.
  • Het team gaat er vanuit dat kinderen opgroeien in een samenleving waarin zij in aanraking komen met mensen uit andere culturen. Het is belangrijk dat kinderen respect ontwikkelen voor andere culturen. In verschillende vak- en vormingsgebieden wordt aandacht besteed aan de kennis van andere culturen. De methoden schenken in tekst en illustratie aandacht aan het aspect multiculturele samenleving.
  • Het team wil de ouders d.m.v. inspraak, ouderhulp en/of ouderbegeleiding betrekken bij het onderwijs.

Directie: Monique Gadellaa (directeur), Saskia Smienk (adjunct-directeur)

Solliciteer