Overzicht

Op basisschool De Fontein word je de beste versie van jezelf!
Word je enthousiast van de principes van Stephen Covey en wil je hier wel mee aan de slag? Dan ben jij de leerkracht voor groep 7/8 waarnaar we op zoek zijn! We zoeken per 1 november 2022 een energieke en ervaren leerkracht voor groep 7/8 (maandag en dinsdag).

Kies je voor De Fontein?
Dan kies je voor goed en doordacht onderwijs, waarbij we het onderwijs zien als het ontsteken van een vuur. Wij zijn een "Leader in Me" school waar we de leerlingen begeleiden de beste versie van zichzelf te worden. Op basis van deze onderwijsaanpak is De Fontein
sinds 2020 een excellente school.

Het team van De Fontein werkt vanuit welbevinden en betrokkenheid aan de cognitieve ontwikkeling. Dit doen ze in combinatie met het leren over wie je bent, waar je vandaan komt en wat je nodig hebt om te groeien.
Alvast een eerste indruk krijgen van onze school? Bekijk dan hier het filmpje.

Wat hebben wij jou te bieden?
Een school met zo’n 250 betrokken leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Een team wat wordt gekenmerkt door professionaliteit, gedrevenheid én humor. Jong talent en ervaren leerkrachten bouwen enthousiast samen aan een school, die voortdurend in beweging is.

Stichting Fluenta
Je kiest ook voor Stichting Fluenta, waar de Fontein onderdeel van is. Een stichting die betekenis geeft aan hun protestants-christelijke identiteit en volop in beweging is. Waar kansen, scholing en ondersteuning worden geboden.

Benoemingsomvang en salaris
De werktijdfactor van de vacature is 0,4. Eventueel kan deze vacature worden gecombineerd met onze andere vacature voor groep 3/4. De salarisschaal is LB. Dat betekent concreet een minimaal salaris van € 3.001 tot maximaal € 4.573. De vacature is tijdelijk
van 1 november tot 19 februari 2023 en er is uitzicht op voortzetting van de benoeming.

Sfeer proeven of direct solliciteren?
Je bent van harte welkom voor een kennismaking of rondleiding. Heb je vragen over de vacature of de school? Bel dan naar Monique Gadellaa: 06-22109518 of mail naar moniquegadellaa@fluenta.nl (directie). Je kunt
ook direct solliciteren via het sollicitatieformulier onder de vacature op de Fluenta site. ngen je motivatie en CV graag uiterlijk op vrijdag 10 september 2022. Geef daarbij ook aan wat je gewenste werktijdfactor is.

Sollicitatieinformatie

Over De Fontein

'Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!'

De Fontein is de eerste school 'De Leider in Mij' in Houten en omgeving. Dit onderwijsconcept is Stephen Covey.

Het onderwijs aan basisschool De Fontein is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode geven wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat passend is bij de mogelijkheden van het kind. Wij streven naar een hoog welbevinden van de leerling en naar hoge betrokkenheid bij de leerstof omdat dan sprake is van de maximale ontwikkeling van het kind. Om deze doelstelling te halen moeten wij ons blijvend bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan woorden als onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie centraal.
Visie
De school is een lerende organisatie die onderwijs verzorgt met een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is zichtbaar door de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en leerkrachten. Hoe wij dit willen bereiken, staat hieronder beschreven. Het team creëert een kindvriendelijke sfeer, waarbinnen aandacht is voor de basisbehoeften van het kind: liefde, veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid.

  • Het team streeft de totale ontwikkeling van het kind na. Leren is meer dan bijbrengen van kennis. Het aanbod van leerstof omvat evenredige aandacht voor de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
  • Het team wil kinderen door middel van afwisselende werksituaties de ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen.
  • Het team wil bij het zoeken naar het onderwijskundig ideaal open staan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Daarom maken wij gebruik van jonge, nieuwe methoden en eigentijdse materialen. Alles wat wij doen, toetsen wij aan de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.
  • Het team gaat er vanuit dat kinderen opgroeien in een samenleving waarin zij in aanraking komen met mensen uit andere culturen. Het is belangrijk dat kinderen respect ontwikkelen voor andere culturen. In verschillende vak- en vormingsgebieden wordt aandacht besteed aan de kennis van andere culturen. De methoden schenken in tekst en illustratie aandacht aan het aspect multiculturele samenleving.
  • Het team wil de ouders d.m.v. inspraak, ouderhulp en/of ouderbegeleiding betrekken bij het onderwijs.

Directie: Monique Gadellaa (directeur), Saskia Smienk (adjunct-directeur)

Solliciteer