Overzicht

HRM-adviseur
Als HRM-adviseur ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen van, de implementatie en de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid. Je adviseert de bestuurder, de directeuren en het MT hierover, met inbegrip van (meerjaren) formatie, verzuim, arbeidsrechtelijke
aangelegenheden en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en van de teams op de scholen. Je valt rechtstreeks onder de bestuurder.
 
Leidinggevende
Je geeft functioneel leiding aan de medewerker(s) van de afdeling Personeel en Organisatie. Zij leggen aan jou verantwoording af over hun taken en werkzaamheden. Je voert met hen ontwikkelgesprekken en functioneringsgesprekken. Je bent budgetverantwoordelijke
voor de afdeling.
 
MT-lid
Je werkt in het managementteam nauw samen met de directeur Bedrijfsvoering en de regisseur Onderwijs en Kwaliteit om de bestuurder te kunnen adviseren. In dit collegiaal managementteam geef je gezamenlijk leiding aan alle processen rondom de bestuurder en de
directeuren. Daarbij adviseer je zowel individueel (als HRM- adviseur) als in gezamenlijkheid (als MT).
Wij werken samen in een professionele en prettige cultuur die laag-hiërarchisch is. Onze samenwerking kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, ruimte voor eigenaarschap, inbreng van expertise en werken vanuit verschillende én gezamenlijke verantwoordelijkheden.
 
 

Ben je enthousiast voor deze functie en wil je graag met de uitdagingen aan de slag? Dan vragen we van jou de volgende competenties.
 
Expert: Met je kennis van zaken op HRM-gebied en je werkervaring ben je in staat de bestuurder, beleidsmedewerkers en directeuren te adviseren bij beleidskeuzes. Je bent goed in staat om je standpunten te verhelderen. Kortom: een stevige gesprekspartner!

Analytisch denken en kijken: Je overziet het geheel van de bestuurlijke plannen, processen en projecten. Je bent in staat de verschillende (complexe) activiteiten en processen op het gebied van HRM hieruit te ontleden en weet verbinding te
leggen met de andere domeinen. Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau met een relevante afgeronde opleiding.

Samenwerken: Naast specialist ben je een echte teamspeler. Je levert een belangrijke bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en erkent de autonomie en specifieke kennis van de ander én brengt je eigen specifieke kennis in.
 
Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat toegankelijk en helder te communiceren. Je rapportages zijn to the point en inzichtelijk voor alle geledingen binnen de organisatie. Je bent een uitstekende sparringpartner voor bestuurder, schooldirecteuren,
medezeggenschapsraad.
 
Professional: We zoeken een professional die zich wil vastbijten in complexe vraagstukken. Je legt graag verbanden tussen zaken en denkt in kansen en mogelijkheden. Bij voorkeur heb je ervaring in het onderwijs. Heb je dat niet, dan laten we
ons graag in je motivatiebrief overtuigen hoe snel en goed jij het dynamische onderwijsveld je eigen gaat maken!
 
Leidinggeven: Je geeft in verbinding en coachend leiding aan je afdeling. Je kunt goed schakelen tussen kaderstellende en adviserende interventies richting directeuren en bent ondersteunend waar nodig.
 
 

Sollicitatieinformatie

Als deze functie je aanspreekt, jij past in dit profiel en beschikt over de benodigde competenties en vaardigheden, zien wij graag
uiterlijk 8 februari 2023 je sollicitatie tegemoet. Heb je interesse, schroom dan niet om alvast een oriënterende afspraak te maken via Jolanda van Oostenbruggen.
De startdatum is 1 april 2023 of zo snel mogelijk daarna. Je wordt ingewerkt door de huidige interim-HRM-adviseur.
Je brief en cv verstuur je naar sollicitaties@wijdevenen.nl
Het eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats in de week van 13 februari 2023.
 
Meer informatie
Op wijdevenen.nl staat meer informatie over onze organisatie. Jolanda van Oostenbruggen, de huidige interim- HRM-adviseur, is telefonisch bereikbaar via 06 44262029 en via
j.vanoostenbruggen@wijdevenen.nl
 

Over SPO WIJ de Venen

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen is een ambitieuze onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in het Groene Hart van Zuid-Holland. Ca. 350 medewerkers verzorgen eigentijds onderwijs aan ruim 3.000 leerlingen in de dorpen rondom Alphen aan den Rijn. De stichting kent een eenhoofdig College van bestuur en een Raad van Toezicht. 

Solliciteer