Overzicht

Klein Rotterdam is een basisschool in Rotterdam Zevenkamp. Wij zijn een kleine school die nu voor het derde jaar bestaat en die zal gaan groeien. Zie:
https://klein-rotterdam.nl/. De school biedt ontwikkelingsgericht onderwijs vanuit de Agoraprincipes. Zie:
agoraonderwijs.nl/.  Klein Rotterdam biedt ontwikkelingsgericht en zoveel mogelijk kindgestuurd onderwijs. Het concept is uitgewerkt en zal de komende jaren doorontwikkelen.

Ons team is in totaal bijna 4,0 fte.  
Op Klein Rotterdam zoeken we in verschillende rollen versterking. 
We zoeken ondersteuning of een leerkracht-coach in zowel onderhuis (leerjaar 1-4)

Er is ruimte voor één dag leerkracht-coach in het onderhuis en ondersteuning voor één dag per week in het bovenhuis (leerjaar 5-8).
Er is ruimte voor één dag zorgcoordinator/intern begeleider. 
Daarnaast is er ruimte om een deel van de schoolleiderstaken te delen. 
Dagen, omvang en inhoud van de functie zijn in overleg, naar wensen en expertise van de sollicitant en mogelijkheden binnen de school.

Heb je interesse en ideeën hoe jij voor Klein Rotterdam van betekenis kan zijn? Graag gaan we met je in gesprek over de mogelijkheden.
Een sollicitatie met motivatie en CV (vorm is vrij, authenticiteit wordt gewaardeerd) kan gemaild worden naar
info@klein-rotterdam.nl
Voor vragen kun je terecht bij Stefanie Langelaar (06-12140315). 
 

Als nieuwe collega ben jij enthousiast over deze vorm van onderwijs en ontwikkel en onderzoek je graag mee. Je bent goed in differentiëren in je interactie en je bent een sterke didactisch coach. Je bent een teamspeler, flexibel, initiatiefrijk en pakt
een uitdaging postief en constructief op.   
Afhankelijk van de werkzaamheden die je gaat uitvoeren vragen we een pabo-diploma.
Kennis en ervaring met IB-werkzaamheden zijn een pre.
 

Sollicitatieinformatie

Bij interesse maakt de schoolleider een afspraak met je om kennis te maken met elkaar en met de school. Wanneer dat matcht, wordt er een meeloopdag of -dagdeel geplan. 
Na de meeloopdag wordt er intern met elkaar bekeken of de jij voldoet aan dat wat nodig is in het team. Bij positief advies volgt een tweede gesprek. Bij wederzijdse overeenstemming over te werken dagen, fte en taken, wordt er overgegaan tot een aanstelling.
 

Over Klein Rotterdam

Klein Rotterdam is een nieuwe basisschool van stichting GROOS (Rotterdams voor Trots) die 1 augustus 2020 is gestart. Zie: stichtinggroos.nl en https://klein-rotterdam.nl/.
Klein Rotterdam biedt onderwijs vanuit de Agora-principes en is aangesloten bij de vereniging voor Agora-onderwijs. Zie: agoraonderwijs.nl/. Klein Rotterdam is de eerste basisschool die Agora-onderwijs biedt. 
Het onderwijs bestaat uit drie vormen: basisvakken waarbij kinderen individuele leerroutes volgen en begeleiding in kleine groepjes krijgen; thematisch aanbod met inpsiratiesessies, excursies en vakgeintegreerde activiteiten; challenges waarbij kinderen projectmatig aan eigen leervragen werken. 

Klein Rotterdam is een school die de komende jaren gaat groeien in en is daarom voortdurend op zoek naar Agoriaanse leerkracht-coaches die een bijdrage willen leveren aan de leer- en ontwikkelcommunity van de school.
Schooljaar 2021-2022 heeft Klein Rotterdam twee heterogene groepen: jonge kind (4-7 jaar) en oude kind (8-12 jaar)

Ons motto: Leergeluk voor iedereen
 
Op Klein Rotterdam staat leergeluk centraal, voor jong en oud.
Om leergeluk te ervaren hebben mensen vrijheid, autonomie en ruimte nodig, in een rijke speelleeromgeving en sociale context, om vanuit motivatie en nieuwsgierigheid te kunnen leren en ontwikkelen.
 
Onze waarden
 
Verbinding
Wij zijn een community waarin aandacht is voor elkaar en iedereen zich gezien voelt en zichzelf mag zijn. Leren gebeurt met en van elkaar, door samen te werken met jong en oud. Leren vindt plaats op school en daarbuiten, zo leren kinderen de wereld kennen en zich daarnaar te verhouden.

Vrijheid In Verantwoordelijkheid
Kinderen en volwassenen leren door eigen leervragen vanuit interesse en motivatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en leerprocessen van de kinderen en van elkaar, met respect voor de autonomie van ieder individu en vorming van de persoon.

Balans
We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. Er wordt gezorgd voor een juiste balans tussen wat moet en wat mag. We werken aan ‘welbevinden’ voor iedereen. Dit draagt bij aan een goede sfeer, aan plezier en je willen ontwikkelen. Je leert omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf kennen met je sterke kanten, uitdagingen en mogelijkheden.
 
Het recept GROOS bestaat uit een dozijn ingrediënten:

 1. Op Klein Rotterdam worden kinderen gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze ondernemen en ontwikkelen.
 2. De leerdoelen van de kinderen zijn leidend voor het onderwijsaanbod.
 3. Ieder kind heeft zijn eigen leerrecept nodig om tot leergeluk te komen.
 4. Kinderen worden ingedeeld in basisgroepen, waar leeftijden en leerniveaus gemengd zijn en waar van en met elkaar geleerd wordt.
 5. De voortgang van kinderen wordt gevolgd en vastgelegd in een portfolio en leerlingvolgsysteem, naast de minimale wettelijke vereiste toetsen.
 6. Kinderen bepalen in overleg met de groepscoach de eigen leerdoelen en zij zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling. 
 7. De coach is verantwoordelijk voor 16 kinderen en begeleidt, steunt, coacht en waardeert de kinderen in hun leerprocessen.
 8. Op Klein Rotterdam is heel de wereld het leslokaal en zijn alle mensen experts.
 9. Klein Rotterdam streeft ernaar om een inclusieve school te zijn.
 10. Op Klein Rotterdam leer je om te gaan met teleurstellingen, successen en overwinningen.
 11. Klein Rotterdam reflecteert continu op leergeluk en stelt de begeleiding bij als het nodig is.
 12. Op Klein Rotterdam leer je goed voor jezelf, voor anderen en je omgeving te zorgen.

Solliciteer