Overzicht

In de afgelopen drie jaar is deze rol ingevuld door een dramatherapeut, die zowel individuele- als groepsbegeleiding heeft aangeboden. Hierbij heeft zij onder andere gebruik gemaakt van de methode Developmental Transformations in de individuele sessies.
GSG Het Segment wil het begeleidingsproces en de lopende trajecten graag continueren. 
De Begeleider Passend Onderwijs is werkzaam als hulpverlener binnen de schoolse setting. Deze heeft als taak het aanbieden van individuele- en groepsbegeleiding ten behoeve van het psychosociaal en emotioneel welbevinden van de leerling(en). De begeleiding
wordt naar eigen inzicht en kunde ervaringsgericht, creatief en afgestemd op de leerling vormgegeven.   
Daarnaast heeft de begeleider als verantwoordelijkheid om in overleg met het zorgteam pedagogische vraagstukken uit de klassikale setting te vertalen naar een hulpvraag, evenals terugkoppeling en rapportering over het begeleidingsproces naar mentoren, zorgteam
en eventueel ouders.  
De functie biedt de ruimte om veel uren te maken m.b.t. individuele- en groepssessies. Tevens heb je de vrijheid om met eigen kennis en inzicht een passende ervaringsgerichte methodiek binnen de begeleiding toe te passen, in samenwerking met een multidisciplinair
schoolteam. 
Functie-eisen:

  • Een (pas) afgestudeerde vak therapeut, met voorkeur voor een dramatherapeut, die vanuit een begeleidende functie wil en kan werken
  • Iemand met kennis van vak therapeutische methodiek(en) om deze in te zetten ter ondersteuning van het leerproces van de leerling
  • Iemand die kennis en werkervaring heeft met het werken binnen een schoolse omgeving met bijbehorende pedagogische processen
  • Iemand die zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding kan aanbieden, gericht op het psychosociaal en emotioneel welbevinden van leerling(en)

Taakomschrijving:

  • Het aanbieden van wekelijkse individuele- en groepssessies gericht op sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen
  • Het rapporteren van het begeleidingsproces naar zorgmedewerkers en mentoren
  • Schakel kan zijn tussen docenten, zorgteam en ouder(s) rondom de leerling

Wij bieden:

  • Een functie in schaal 10, werkdagen in overleg
  • Een dynamische vorm van onderwijs in een nieuw gebouw
  • collegialiteit en een prettige werksfeer

Een (pas) afgestudeerde vak therapeut, met voorkeur voor een dramatherapeut, die vanuit een begeleidende functie wil en kan werken

Sollicitatieinformatie

Over GsG Het Segment

GSG Het Segment is een school voor praktijkonderwijs met 370 leerlingen, gevestigd in Gouda. Onze leerlingen (12 t/m 18 jaar) zijn gebaat bij praktisch onderwijs. Het onderwijs op onze school wordt gekenmerkt door kleine klassen en intensieve persoonlijke begeleiding. Onze leerlingen hebben moeite met leren uit boeken en online, zij leren vooral in de praktijk door te doen. Het praktijkonderwijs richt zich op de thema’s wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Het doel is leerlingen zo goed en zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen de school en in de maatschappij.

Solliciteer