Overzicht

IKC De Regenboog is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor groep1-2 voor 0,8 fte. Je werkdagen zijn in overleg.

Werkzaamheden
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich naar eigen tempo en aanleg. Wij werken in de kleutergroepen vanuit de principes van Basisontwikkeling.
Basisontwikkeling gaat uit van drie belangrijke principes: zelfvertrouwen hebben, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig zijn. 

Samen met de andere leerkrachten groep 1-2 en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang bereid je een thema voor waarbij de inbreng van de kinderen belangrijk is. De belevingswereld van een kind staat daarbij centraal. Afstemming en aansluiten op de ontwikkeling
van de kinderen staat voorop. Vanuit de doelen streef je ernaar het kind een stap verder te brengen in hun persoonlijke ontwikkeling. Je bent een schakel in de doorgaande lijn van de peuters naar groep 8, waarbij je samen met ouders de basis legt voor het
schoolkind. 

Werkzaamheden
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich naar eigen tempo en aanleg. Wij werken in de kleutergroepen vanuit de principes van Basisontwikkeling.
Basisontwikkeling gaat uit van drie belangrijke principes: zelfvertrouwen hebben, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig zijn. 

Samen met de andere leerkrachten groep 1-2 en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang bereid je een thema voor waarbij de inbreng van de kinderen belangrijk is. De belevingswereld van een kind staat daarbij centraal. Afstemming en aansluiten op de ontwikkeling
van de kinderen staat voorop. Vanuit de doelen streef je ernaar het kind een stap verder te brengen in hun persoonlijke ontwikkeling. Je bent een schakel in de doorgaande lijn van de peuters naar groep 8, waarbij je samen met ouders de basis legt voor het
schoolkind. 

 

Jouw profiel
We zoeken een empatische leerkracht die positief en pedagogisch opbouwend is. Je bent didactisch sterk,kunt lesgeven volgens het activerende directe instuctiemodel en kunt goed organiseren.Ook ben je inventief en proactief.
Je herkent je daarnaast in het volgende profiel:

  • Je bent flexibel, omdat je breed inzetbaar bent binnen het IKC;
  • Je bent computervaardig omdat ICT een steeds grotere rol speelt in ons onderwijs;
  • Je bent collegiaal en werkt graag samen in teamverband;
  • Je hebt een afgerond PABO diploma,specialiteit het jonge kind.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans Wijma, IKC directeur, via directie@deregenboogmaassluis.nl of via telefoonnummer 06-12305686.

Via onze website UN1EK.nl kan je direct solliciteren middels het sollicitatieformulier! 

Over IKC De Regenboog

Bij IKC De Regenboog staat de totale ontwikkeling van ieder kind centraal. We werken daarbij met het uitgangspunt dat ieder kind uniek is en gezien wordt. Zo ontwikkelt jouw kind zich tot een zelfstandig, verantwoord en sociaal persoon in een veilig klimaat met respect voor iedereen. Verder werken we met een positieve levensinstelling en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Een goede samenwerking met jou als ouder, inclusief een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maakt deel uit van onze werkwijze.
 
Bij IKC De Regenboog besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind en zijn of haar klasgenoten. We werken hiervoor met Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma houdt in dat iedere betrokkene bij IKC De Regenboog, van kind tot leerkracht tot ouder, zich aan gedragsafspraken houdt. We spreken gedragsverwachtingen uit en belonen positief gedrag. Ook krijgt jouw kind op IKC De Regenboog vanaf groep 1 Engelse les. Verder geven we de kinderen regelmatig technieklessen en zijn er ook na schooltijd genoeg sportieve activiteiten voor de kinderen.

 

Solliciteer