Overzicht

Het Corlaer College

Goed dat jij er bent! Dat is de slogan van het Corlaer College, want iedereen is welkom op onze school. We zijn een open christelijke school en dat zie je terug in wat we doen. We geven de leerling een warme en prettige plek waar hij of zij zich thuis voelt.
Een plek om plezierig te leren. Wat wij belangrijk vinden, hebben we verwoord in drie kernwaarden: 

1) Wees jezelf 2) Geloof in elkaar 3) Draag bij aan de wereld.

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. De school is gevestigd in Nijkerk. Uit de regio komen leerlingen naar onze school. Er zitten ruim 1.850 leerlingen op het Corlaer College en er werken ongeveer 240 medewerkers.
De cultuur is professioneel, informeel en collegiaal.  

Jouw werk
Als orthopedagoog voer je diagnostiek uit op de leerproblematiek van de leerlingen: IQ, executieve functies en de sociale vaardigheden. Je bent een coach voor de docenten met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen en je helpt mentoren indien
nodig bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen.

Je adviseert het schoolteam (bestaande uit de docenten, mentoren, afdelingsleiders en ondersteuners) wanneer zij handelingsverlegen zijn, maar ook bij de aanname van nieuwe leerlingen. Je hebt een signaleringsfunctie en draagt bij aan de beleidsvorming en de
inrichting van de ondersteuningsstructuur.

et coördineren en professionaliseren van de ondersteuning kan onderdeel uitmaken van je takenpakket.Je bent als sparringpartner zichtbaar binnen de school voor de onderwijsprofessional in het algemeen, en in het bijzonder voor de leden van het ondersteuningsteam.

Als orthopedagoog speel je een grote rol wanneer intensivering van ondersteuning nodig is die verder gaat dan de mogelijkheden van bijvoorbeeld de mentor (van aanmelding tot eventuele uitstroom). In de cultuur van de school staan professionele autonomie en
probleemoplossend werken hoog in het vaandel.

Als orthopedagoog geeft dat veel vrijheid om de eigen werkzaamheden in te richten. Daarbij is het belangrijk dat de leerling hulp krijgt met als insteek ‘leer het mij zelf te doen’. 
 

Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psycholoog/orthopedagoog 

 • Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs.
 • Je hebt ervaring met diagnostiek en behandeling van de doelgroep en hebt bij voorkeur een diagnostiekaantekening behaald. 
 • Je bent communicatief en schriftelijk sterk.
 • Je kunt belangen behartigen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs.
 • Je kunt een lesobservatie omzetten naar concrete handelingsadviezen en vertalen naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook kan je vervolgens de docenten adviseren.
 • Je kunt onderzoeksverslagen analyseren en vertalen naar praktische adviezen voor collega’s
 • Je kunt collega’s (mentoren) actief ondersteunen en begeleiden bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan.
 • Je kunt goed luisteren, je bent empathisch en betrokken bij de leerlingen.
 • Je vindt het leuk om te werken in een context van verandering en ben daarin oplossingsgericht.
 • Je hebt een open houding ten aanzien van onze identiteit en staat achter onze kernwaarden.

 
Persoonlijke kwaliteiten 

 • Je neemt initiatieven en gaat contacten aan vanuit een professionele relatie.
 • Je bent analytisch en denkt in oplossingen.
 • Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen/gedrag en op dat van anderen. 
 • Teamspeler – open opstelling als inhoudelijke steun en toeverlaat van het ondersteuningsteam, maar ook van de onderwijsteams. Ook zoek je actief verbinding met onze orthopedagoog van het VMBO.

Sollicitatieinformatie

Stuur je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 17-03-2023 via Meesterbaan. 
De brief kun je richten aan Anne Klop.

Over Corlaer College

Solliciteer