Overzicht

Gezocht! Enthousiaste orthopedagoog voor de leukste praktijkschool van het Groene Hart!

​​​​​Wij zijn een ondernemende school, die werkt volgens de filosofie van Big Picture Learning. 
 
Het Futura College in Woerden is op zoek naar een orthopedagoog om haar begeleidingsteam te versterken.
 
Het begeleidingsteam bestaat uit een zorgcoördinator, trajectbegeleider, combinatie functionaris schoolmaatschappelijk werk/ jeugdhulpverlener en een collega orthopedagoog.
 
Je taken zijn onder andere:

  • Observaties in de klas
  • Diagnostisch onderzoek (wekelijks)
  • Leerling- en groepsbesprekingen
  • Bespreken casuïstiek binnen het begeleidingsteam

 
Uiteraard vinden wij het van belang dat je een helicopterview meeneemt waarbij je vroegtijdig kunt signalen en analyseren.
Spreekt het werken voor en met onze diverse doelgroep binnen het praktijkonderwijs je aan?
Solliciteer dan zo snel mogelijk!

 
 

Een pré:

  • Kennis van en affiniteit met de doelgroep van het praktijkonderwijs
  • Je bent vertrouwd met complexe casuistiek en kan hierin daadkrachtig optreden
  • Flexibiliteit
  • Helicopterview, stabiliteit en relativeringsvermogen.

Sollicitatieinformatie

De brievenselectie en gesprekken zijn z.s.m. na 20 juni.

Over Futura College, school voor praktijkonderwijs

Het Futura College is een kleinschalige school met zo'n 240 leerlingen, afkomstig uit Woerden en de omliggende plaatsen. De school heeft, net als iedere praktijkschool, de opdracht om de leerlingen op te leiden en te begeleiden naar arbeid. Zij bereikt dit door het onderwijsaanbod zoveel als mogelijk af te stemmen op de individuele leerbehoefte met veel aandacht voor praktijkleren en stages. Daarnaast zien wij het als onze taak dat wij de zelfredzaamheid van onze leerlingen dusdanig vergroten dat zij zo zelfstandig als mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. De domeinen 'wonen', 'vrije tijd' en 'burgerschap' zijn hierbij essentieel.
Onze leerlingen behalen branchegerichte certificaten en daarnaast ook vaak een entree-diploma. (goede samenwerking met het MBO Rijnland)
De doelgroep van het praktijkonderwijs leert het liefst en het gemakkelijkst in de praktijk. Het zijn meestal leerlingen die heel open en naturel reageren.
De sfeer op de school is veilig en prettig en het team is erg bevlogen met onze doelgroep.
Onze school geeft haar onderwijs vorm volgens de filosofie van "Big Picture Learning" waarbij de relatie, de resultaten en de relevantie drie kernbegrippen zijn. De passie van de leerling is het uitgangspunt; op deze manier maken wij de slag van aanbodgestuurd, naar meer vraaggestuurd onderwijs. 
De school is gehuisvest in een nieuw en goed geoutilleerd gebouw en is een leerKRACHTschool.
(google op stichting-leerkracht)
 
 
 
 

Solliciteer