Overzicht

Wij zijn op zoek naar een Orthopedagoog voor de +VO Haarlem-Zuid.

De +VO (gelokaliseerd bij het Haarlem College) is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband ter voorkoming van uitval en thuiszitters. In de +VO krijgen leerlingen een traject van 13 weken, waarna zij terug gaan naar de school van herkomst
of juist overstappen naar een andere beter passende onderwijsplek. Zij krijgen les van docenten van het Haarlem College.
 
Leerlingen die in de +VO komen hebben vaak een laag zelfbeeld. Zij hebben vaak (meerdere) faalervaringen meegemaakt op de school (scholen) van herkomst. Vaak hebben de +VO-leerlingen een fixed mindset. Zij staan soms erg sceptisch tegenover onderwijs, of voelen
een diepe teleurstelling over het onderwijssysteem. Soms leidt dit tot het weigeren van het onderwijs en is het gewenst om schoolgang op te bouwen.
In de +VO krijgen zij de kans om tot rust te komen en te werken aan hun schoolse vaardigheden en aan hun individuele doelen.
 
Zie jij het net als ons als een uitdaging om juist deze leerlingen te begeleiden en in hun kracht te zetten? Ben jij iemand die een positieve pedagogische aanpak heeft, erg flexibel is en snel kan schakelen tussen verschillende situaties? Ben jij sterk in het
onderzoeken en benoemen van ondersteunings- en onderwijsbehoeften? En ben je daarnaast ook iemand die zowel met leerling, ouders, school van herkomst, hulpverleners en collega’s een goede professionele band kan opbouwen? Dan willen wij graag met je in gesprek.

Takenlijst Orthopedagoog +VO Haarlem-Zuid

 • Je analyseert dossiers
 • Je vertaalt gedrag van leerlingen naar ondersteunings- en onderwijsbehoeften
 • Je doet observaties en brengt ondersteuningsbehoeften in kaart
 • Je kunt op basis hiervan effectieve interventies voorstellen voor de begeleiding
 • Je werkt mee bij de ondersteuning van de leerlingen en voert indien nodig individuele gesprekken
 • Je neemt deel aan evaluatiegesprekken met leerling, ouder(s), school van herkomst en hulpverleners en maakt verslagen
 • Je sluit aan bij gesprekken over moeilijke en complexe situaties en bij slechtnieuwsgesprekken
 • Je adviseert
 • Je ondersteunt waar en wanneer nodig

                
Vaardigheden/competenties:

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek en hebt een voorkeur voor het werken met   leerlingen van 12 jaar en ouder
 • Je hebt kennis van gedragsproblemen en leer- en opvoedingsproblematiek bij jongeren
 • Je bent goed in het analyseren van problemen, het zoeken van oplossingen en het begeleiden van leerlingen
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
 • Je bent proactief, sociaal vaardig, tactvol, flexibel en stress bestendig
 • Je kunt goed samenwerken in een team

Sollicitatieinformatie

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een 1e gesprek met een collega en teamleider. Daarna volgt een 2e gesprek over arbeidsvoorwaarden met de directeur.

Over Haarlem College

Het Haarlem College in Haarlem maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een brede school voor vmbo (mavo, gemengde-, basis- en kaderberoepsgericht). Daarnaast biedt het Haarlem College leerwegondersteunend onderwijs aan (lwoo) aan leerlingen die extra hulp nodig hebben.
 
Het Haarlem College is gevestigd in een modern gebouw langs de Schipholweg (A205). De ongeveer 900 leerlingen volgen bijna alle lessen op een van de zeven deelscholen. Zo wordt de persoonlijke aandacht niet uit het oog verloren en leren docenten en leerlingen elkaar goed kennen. Door de deelscholen duidelijk herkenbaar in de school te positioneren, worden de lessen in een kleinschalige omgeving aangeboden. Tegelijkertijd zorgt de totale omvang van de school ervoor, dat er veel voorzieningen en begeleiding beschikbaar is voor de leerlingen.
Zo bieden wij een goede begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij de beroepskeuze. Vanaf het 3e leerjaar kunnen de leerlingen kiezen uit MAVO (de Theoretische en Gemengde Leerweg), Ondernemen & Commercie, Technologie & Energie, Podium & Presentatie, Sport & Veiligheid, Zorg & Welzijn en Media & Vormgeving & ICT.
De profielen T&E, P&P en S&V vormen samen de richting Dienstverlening & Producten.

Een Haarlem College collega

 • heeft uitstekende pedagogische & didactische vaardigheden op grond van praktijkervaring
 • heeft een goed ontwikkeld reflectief vermogen
 • neemt initiatieven en is nieuwsgierig
 • is toegankelijk voor collega’s en leerlingen
 • heeft aandacht voor kwaliteit
 • heeft kennis van nieuwe onderwijsontwikkelingen
 • is ICT-vaardig
 • is een visitekaartje voor de school

 Het Haarlem College biedt:

– gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden
– adequate onderwijsondersteuning
– intensieve begeleiding van nieuwe collega’s
– ruime scholingsmogelijkheden
– ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
– een aanstelling bij de Dunamare Onderwijsgroep (zie: www.dunamare.nl)
 

Solliciteer