Overzicht

Ben jij leraarondersteuner of onderwijsassistent die bereid is een opleiding te volgen tot leraarondersteuner?

Met ingang van 1 januari 2023 is Onderwijs Zorg Combinatie Orion op zoek naar een Leraarondersteuner 24 uur per week (0,6 wtf)

Wie zoeken wij
Als leraarondersteuner ben je allround en flexibel inzetbaar voor de gehele afdeling 6- 12, vier groepen. De focus ligt op individuele begeleiding op didactisch gebied voor kinderen die op dit ontwikkelingsgebied iets extra’s nodig hebben of het even nodig
hebben om de prikkels vanuit de groep kwijt te raken.
Het kan voorkomen dat je gevraagd wordt een afwezige leerkracht te vervangen in de groep.
Bij voorkeur heb je ervaring met stevige gedragsproblemen/ uitagerend gedrag. Je hebt een stevige en stabiele persoonlijkheid en kan goed reflecteren. Daarnaast werk je graag in een team.

Wie zijn wij
OZC Orion is een onderwijs zorg combinatie waar in nauwe samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs hulp geboden wordt aan leerlingen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar.
Het gaat om leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, kinderpsychiatrische problematiek, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben. Er is sprake van een sterk gestructureerd pedagogisch klimaat.
De groepen van OZC Orion worden bemenst door zowel een leerkracht als een pedagogisch medewerker. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Het team wordt ondersteund
door een schoolpsycholoog/IB, een orthopedagoog en een schoolgezinsbegeleider. Er wordt intensief samengewerkt als multidisciplinair team. Kinderen op Orion vertonen soms sterk externaliserend gedrag, dit kan zich uiten in verbale of fysieke agressie.
Orion is een school waar onderwijs en zorg geïntegreerd wordt aangeboden en:

  • waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen met ruimte en aandacht voor ieder
  • die belang hecht aan orde en
  • die naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen een grote waarde hecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
  • die de zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind aanmoedigt en verder helpt
  • waar toegewerkt wordt om deze kinderen weer succeservaringen te laten opdoen in het

waar de samenwerking met ouder(s) / verzorger(s) een noodzakelijke voorwaarde is om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Jij hebt

  • diploma leraarondersteuner (Associate degree) of bereid deze opleiding te volgen
  • theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
  • kennis van psychopathologie
  • vaardigheid in het omgaan met leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen

Wij bieden

  • rechtspositie conform CAO PO

Meer informatie
Voor meer informatie over OZC Orion, zie onze website: www.ozc-orion.nl.

Spreekt de vacature je aan
Stuur je sollicitatie voorzien van je motivatie en CV uiterlijk 30 november 2022 aan a.vangenderen@cardea.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. A. van Genderen, 071-5899260/06-24107345

Sollicitatieinformatie

Over PROOLeiden-Leiderdorp

PROOLeiden/Leiderdorp verzorgt openbaar onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp.
Met 20 scholen bieden we een diversiteit aan eigentijds basisonderwijs: Montessori, Jenaplan, unit-onderwijs, internationaal gericht
onderwijs, profielscholen (sport & bewegen, wetenschap & techniek, Engels/VVTO), binnenstad- en buitenwijkscholen én onderwijskansenscholen. Daarnaast hebben we een regionale functie door het aanbieden van speciaal (basis)onderwijs en cluster 4 scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen). Met 530 medewerkers en circa 5.500 leerlingen is PROOLeiden/Leiderdorp de grootste scholengroep voor primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp.
Werken bij PROOleiden/Leiderdorp betekent ook werken in Leiden Kennisstad; medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan activiteiten voor onderwijsprofessionals, zoals het Leids Onderwijs Festival, de Nacht van de Leraar, ’t LEF (Leids Educational FieldLAB), MEETUP071 en De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. PROOLeiden/Leiderdorp biedt openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. ‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’ is onze merkbelofte. Als scholengroep dagen wij iedereen uit om zichzelf en de ander te versterken in kennis, denken menskracht en vanuit verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid zorg te dragen voor de wereld, de ander en zichzelf.

Solliciteer