Overzicht

DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS
Uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen wat nog geleerd moet worden en compenseren waar nodig
“Gewoon” waar kan en “speciaal” waar nodig!

De Brug zoekt in verband met zwangerschapsvervanging per 31-10-2022 tot 01-05-2023

Een groepsleerkracht voor een middenbouw structuurgroep 5 dagen/week (1.0 Fte)

Wie zoeken we?
We zoeken een groepsleerkracht voor 5 dagen/week voor een middenbouwgroep.
De groep in deze vacature is een structuurgroep met max. 12 leerlingen in de leeftijd van 9– 10 jaar.
Onze leerlingen in de structuurgroepen ervaren beperkingen in het leren, door de leeromgeving voor hen te optimaliseren lukt het om (weer) tot leren te komen. We zorgen voor een duidelijke klassenstructuur, een voorspelbare dagindeling en duidelijke schoolregels.

We zoeken een leerkracht met een stevige en stabiele persoonlijkheid, die goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen. Je kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren. Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen
en behoeften van kinderen en hecht naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.
Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  We zijn een school met een rijke cultuur
als het gaat om observatie, initiëren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De school heeft 10 groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. De groepen zijn verdeeld over
3 groepsklimaten met meer/minder structuur en voorspelbaarheid.
De leerkracht maakt onderdeel uit van een kernteam met IB-er en schoolpsycholoog. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Daarnaast zijn een onderwijsassistent
en een gespecialiseerd begeleider parttime aan de groep verbonden.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze:

  • Een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te kunnen begrijpen;
  • Bereid is tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • Openstaat om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
  • Ouders ziet als educatief partner.

Wij bieden:

  • Een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs – zorg
  • Intensieve werkbegeleiding
  • Een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team

Functie-eisen:
PABO-diploma en affiniteit met het speciaal onderwijs

Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal LC

Meer informatie:
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, Directeur van “De Brug”, telefoon 071-5157222.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 15 september 2022 per mail richten aan:
avgenderen@pidebrug.nl

Sollicitatieinformatie

Over PROOLeiden-Leiderdorp

PROOLeiden/Leiderdorp verzorgt openbaar onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp.
Met 20 scholen bieden we een diversiteit aan eigentijds basisonderwijs: Montessori, Jenaplan, unit-onderwijs, internationaal gericht
onderwijs, profielscholen (sport & bewegen, wetenschap & techniek, Engels/VVTO), binnenstad- en buitenwijkscholen én onderwijskansenscholen. Daarnaast hebben we een regionale functie door het aanbieden van speciaal (basis)onderwijs en cluster 4 scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen). Met 530 medewerkers en circa 5.500 leerlingen is PROOLeiden/Leiderdorp de grootste scholengroep voor primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp.
Werken bij PROOleiden/Leiderdorp betekent ook werken in Leiden Kennisstad; medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan activiteiten voor onderwijsprofessionals, zoals het Leids Onderwijs Festival, de Nacht van de Leraar, ’t LEF (Leids Educational FieldLAB), MEETUP071 en De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. PROOLeiden/Leiderdorp biedt openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. ‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’ is onze merkbelofte. Als scholengroep dagen wij iedereen uit om zichzelf en de ander te versterken in kennis, denken menskracht en vanuit verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid zorg te dragen voor de wereld, de ander en zichzelf.

Solliciteer