Overzicht

Vacature roostermaker 
Het Vituscollege in Bussum zoekt per 1 mei 2023 een roostermaker – ca. 0,65 fte.

Het roosterteam van het Vituscollege biedt plek aan 3 collega’s. Omdat één van onze collega’s met pensioen gaat zijn wij per 1 mei 2023 op zoek naar een nieuwe collegiale, enthousiaste en accurate collega.  
 
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

 • ervaring heeft met het roosterprogramma Zermelo en zeer ervaren is in Excel en Word,
 • beschikt over o.a. de volgende competenties: analytisch vermogen, communicatief vaardig, 
 • accuraat, dienstverlenend, kwaliteitsgericht, stressbestendig is én improvisatietalent heeft én goed in teamverband kan werken. 

Wat bieden wij:  

 • Een tijdelijk dienstverband van ca 0,65 fte van 1 jaar. Bij goed functioneren kan dit omgezet worden in een vast dienstverband;
 • Informele omgangsvormen in een professionele setting;  
 • Een salaris conform schaal 8 van de CAO-VO; 
 • Sollicitaties met CV kunnen tot 26 januari 2023 worden gericht aan
  secretariaat@vituscollege.nl
  onder vermelding van vacature roostermaker. 

 
 
Functieomschrijving roostermaker
 
1. Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het organisatiebureau van het Vituscollege dat geleid wordt door het hoofd organisatiebureau. Het organisatiebureau valt direct onder de rector van het Vituscollege. Het managementteam van het Vituscollege stelt jaarlijks
in het najaar de kaders van het rooster vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen.
De roostermaker adviseert samen met de andere leden van het organisatiebureau het management met betrekking tot de planning van het onderwijs, maakt de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en wijst de onderwijsfaciliteiten toe.

2. Werkzaamheden

 1. Advisering van het managementteam met betrekking tot de planning van het onderwijs:
  • voert vooroverleg met het hoofd organisatiebureau over de op te stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden;
  • stelt notities op over (langere termijn) knelpunten in het roosterproces en draagt oplossingen daarvoor aan. 
 2. Jaarplanning onderwijsactiviteiten en toewijzing onderwijsfaciliteiten:
  • verzamelt informatie over onderwijsprogramma’s, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.;
  • inventariseert de roosterwensen van docenten, vertaalt zo veel mogelijk de wensen van de diverse belanghebbenden in de (concept) jaarplanning, bespreekt dit en geeft alternatieven en consequenties aan;
  • maakt jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria;
  • past roosters aan na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. zich wijzigende omstandigheden;
  • verwerkt de dagelijkse roosterwijzigingen;
  • maakt diverse roosters zoals het proefwerkrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging van docenten, het rooster tijdens excursies, e.d.;
  • informeert docenten en leerlingen tijdig over roosters en roosterwijzigingen en verstrekt aanvullende informatie;
  • stelt ten behoeve van de sectoren en teams notities op over (langere termijn) knelpunten in het planningsproces en draagt oplossingen aan;
  • produceert overzichten van alle roosteractiviteiten.

 
3. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist over/bij: het opstellen van notities over (langere termijn) knelpunten in het roosterproces en het aandragen van oplossingen, het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse partijen in het (concept)jaarrooster, het bespreken daarvan en
  het aangeven van alternatieven en consequenties.
 • Kader: werkafspraken, regels, voorschriften, kengetallen, voorgaande jaarplannen en de studiegids.
 • Verantwoording: aan het managementteam over de advisering met betrekking tot de planning van het onderwijs, de kwaliteit van de jaarplanning van de onderwijsactiviteiten en van toewijzing van onderwijsfaciliteiten.

 
4. Kennis en vaardigheden

 • Vaktechnische kennis van de administratieve en logistieke processen en van de werking van de programmatuur die wordt gebruikt bij het opzetten van roosters/planningen;
 • kennis van de taakstelling, de structuur en werkwijze van de school of scholengemeenschap;
 • inzicht in de organisatie van het onderwijs;
 • vaardigheid in het nauwkeurig en zorgvuldig opstellen van schema’s en roosters;
 • vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;
 • vaardigheid in het opstellen van notities en overzichten.

 
5. Contacten

 • Met het managementteam over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het maken van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen;
 • Met docenten om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste roosterwijzingen en daarover tot afstemming te komen;
 • Met leerlingen over algemene en specifieke plannings- en roosteractiviteiten om hen te informeren.

 
 
 
 

Sollicitatieinformatie

Sollicitaties met CV en motivatie kunnen tot 26 januari 2023 worden gericht aan
secretariaat@vituscollege.nl onder vermelding van vacature roostermaker. We kijken uit naar je reactie!

Over Vituscollege

Het Vituscollege kent een warme sfeer waarin leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen. De school staat  op een ruim opgezette eigen campus, met mooie eigen sportvelden, in een groene/bosrijke omgeving op loopafstand van NS station Bussum-Zuid. We beschikken over moderne ICT voorzieningen met een smart-tv in elk lokaal, een laptop voor elke docent en leerlingen; en een gedegen coachingsprogramma voor nieuwe docenten. Wij werken volgens het principe van didactisch coachend  lesgeven, waar nieuwe docenten in getraind worden.  
Ons toetsbeleid sluit goed aan bij de moderne visie op toetsen, we zijn bezig met de transitie naar een school met minder toetsen en meer formatief handelen.
Op het Vitus hebben we drie soorten brugklassen: atheneum/havo, atheneum of gymnasium. Op het Vitus is de brugperiode voor alle leerlingen twee jaar. De leerlingen blijven in principe twee jaar in dezelfde klas, met dezelfde mentor en dezelfde vakdocenten.

Het Vitus is een school met een ambitieus leerklimaat, waarin leerlingen ondersteund én uitgedaagd worden om hun talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen. We bieden onze leerlingen juniorcolleges en werkcolleges, met verdieping en verrijking in sport, art, beta en global. Voor docenten ontstaat zo de mogelijkheid om ook op een ander vlak hun kennis en vaardigheden in te zetten.

Het Vitus zou best wel eens de inspirerende werkplek kunnen zijn, die jij zoekt…

Solliciteer