Overzicht

De aanstelling is voor 1 jaar met altijd het vooruitzicht op een langer verblijf inclusief vaste aanstelling. Belangrijk naast de vakspecifieke zaken is de inpasbaarheid in het docententeam. We gaan bij de aanname ook altijd kijken of de kandidaat bereid
is en instaat is zich voor langere tijd aan de school te binden.

Een universitaire opleiding en een eerste graad bevoegdheid is gewenst. Daarnaast moet de docent ervaring hebben in de eindexamenklassen vwo en havo. Ook strekt het tot aanbeveling te werken of gewerkt te hebben in een meertalige omgeving. In de Cariben
pogen wij voor niet eerste taalsprekers van het Nederlands Nederlands als Vreemde Taal (NVT) aan te bieden.

Er bestaat een mogelijkheid om 0,8 fte te werken.

Sollicitatieinformatie

Na de ontvangst van de sollicitaties, zal er met bij voorkeur drie kandiadaten een online gesprek plaatsvinden waarbij de collega docent Nederlands en een kernteamleider aanwezig is.

Over Vespucci College

Op het Vespucci College Curaçao wordt volledig Nederlands voortgezet onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Het onderwijs wordt afgesloten met het Nederlands Staatsexamen. Dit examen wordt afgenomen op Bonaire. Het diploma is waardevast, internationaal erkend en geeft direct toegang tot hogescholen en universiteiten.
De school is kleinschalig en kent een platte organisatiestructuur. Bijna de helft van de leerlingen zijn expatkinderen, van defensie-, recherche- of overheidspersoneel. De andere leerlingen zijn op Curaçao of in de omgeving geboren en hebben de ambitie om in Nederland een vervolgopleiding te gaan doen.
Optimale ontplooiing met aandacht en zorg, dat is onze missie bij Vespucci!

Solliciteer