Overzicht

Met ingang van 1 februari 2023 zijn we in verband met het vertrek van een collega op zoek naar een groepsleerkracht LB op de Antoniusschool.
 
Leerkracht LB
(24 tot 40 uur per week – Groep 7/8)
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.
 
De Antoniusschool is gelegen in de bosrijke dorpskern van Alverna en onderdeel van Samenwerkings- stichting Kans & Kleur. De kinderopvang (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) van de Eerste Stap zijn eveneens gehuisvest in de school. Op
dit moment heeft de school 94 leerlingen die zijn verdeeld over vier combinatiegroepen.
 
Ons team van 11 betrokken leerkrachten werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het verder ontwikkelen van de doorgaande lijn in ons onderwijs, met een belangrijke focus op het verhogen van de opbrengsten, staat dan ook hoog op
de agenda.
 
We willen al onze leerlingen en hun talenten en mogelijkheden zien. In een plezierige, veilige, open en saamhorige leeromgeving dagen wij hen uit zich te ontwikkelen tot bekwame, bewuste en betrokken deelnemers aan onze huidige en toekomstige samenleving.
 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:

 • ‘Gewoon’ heel goed lesgeeft;
 • Pedagogisch sterk is;
 • Een sterk klassenmanagement voert in nauwe samenwerking met de andere leerkracht van de groep.

 Daarnaast is het fijn als je:

 • Flexibel en proactief bent;
 • Een groot reflectief vermogen en open lerende houding hebt;
 • Verantwoordelijkheid durft te nemen;
 • Communicatief vaardig bent;
 • Humor en relativeringsvermogen hebt;
 • Positief denkt in kansen en oplossingen;

 Ook:

 • Ben je in het bezit van een PABO, ALPO, PWPO-diploma;
 • Is het een pre als je ervaring hebt in groep 7/8.

Sollicitatieinformatie

Word jij enthousiast van deze vacature?
Hoewel bovengenoemde criteria van belang zijn, hechten wij veel waarde aan jouw motivatie. We zien deze dan ook graag tegemoet. Je kunt je sollicitatiebrief met CV vóór 6 februari 2023 mailen naar
wouter.dillisse@kansenkleur.nl
 
Voor een eerste indruk kun je de website van de Antoniusschool raadplegen
(www.antonius-
alverna.nl). Voor vragen over de functie kun je terecht bij directeur Wouter Dillisse; stuur een e-mail naar
wouter.dillisse@kansenkleur.nl voor het maken van een telefonische afspraak.
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. We staan open voor sollicitanten die naast deze (in principe) parttime functie voor 24 uur per week een andere vacante onderwijsfunctie bij Kans & Kleur ambiëren. Hoe concreter je bent in je motivatiebrief,
des te beter kunnen we met je meedenken.
Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. Referenties inwinnen kan een onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 

Over Antoniusschool

De Antoniusschool is gelegen in de bosrijke dorpskern van Alverna en onderdeel van gemeente Wijchen. 
“We zijn een kleine dorpsschool met op dit moment iets meer dan 100 kinderen in 4 groepen (komend schooljaar). We zijn trots op onze school en willen dat jij dat ook bent. We hebben een no-nonsense mentaliteit: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Wil jij met ons de schouders eronder zetten en onze kernbegrippen VERBONDEN VERTROUWEN VEILIG VERANTWOORDELIJK VOORSPELBAAR verder vorm en inhoud geven?” 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3200 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.  

De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  

 

Solliciteer