Overzicht

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein. Wij zoeken een  leerkracht voor de aanvulling van ons team zowel in de onderbouw,  middenbouw en bovenbouw. Graag komen we in contact met jou:
 
enthousiaste, daadkrachtige leerkracht
 

 • WTF in overleg maar minimaal 0,4
 • Op formatie (dus een baan met een perspectief)

 
We hebben een prachtig ruim opgezet schoolgebouw. De groepen zijn zorgvuldig samengesteld en we bieden veel structuur. We sluiten aan bij de ontwikkellijnen van het kind.  Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal.
We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek, het creëren van een veilige omgeving en de sociale omgang met elkaar. In elke groep zitten rond de 15 leerlingen We werken in een continurooster (van 8.30 – 14.30 uur) en met twee korte dagen op woensdag en
vrijdag (8.30 – 12.30 uur)
Wij vragen

 • Affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
 • Ervaring in lesgeven in regulier óf speciaal (basis) onderwijs
 • In staat structuur te bieden en te differentiëren in de klas
 • Je wilt deel uitmaken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
 • Een reflecterende en onderzoekende houding
 • In het bezit van een pabo-diploma; bijna of recent afgestudeerde kandidaten nodigen we ook nadrukkelijk uit om te reageren

Wij bieden

 • Een school met een heldere opdracht: Thuisnabij onderwijs voor leerlingen waar regulier onderwijs niet altijd passend is.
 • Een klimaat waarin de leerling én de medewerker zich optimaal ontplooit.
 • Een school die volop in ontwikkeling is.
 • Een ervaren team dat ondersteund wordt door meerdere (eigen) orthopedagogen, logopediste en schoolmaatschappelijk werk dus een sterk samenwerkingsnetwerk met verschillende disciplines.
 • Mogelijkheden om je ook op andere plekken in de organisatie te ontwikkelen
 • Alle mogelijkheden om je wensen te bespreken om tot een goede match te komen.
 • Salaris CAO PO  L11 (en dat wordt LC)

 
Voor verdere informatie kun je kijken op www.sbo-evenaar.nl en contact opnemen met de directeur van de Evenaar, Carine Thesingh.
)         :  030 60 484 00 
›        :  c.thesingh@sbo-evenaar.nl
 
Pas jij in dit profiel, stuur dan zo spoedig mogelijk een email met je motivatie en CV naar
c.thesingh@sbo-evenaar.nl

Sollicitatieinformatie

Voor de zomervakantie een gesprek en een dagdeel meedraaien.

Over SBO De Evenaar

De Evenaar is een basisschool voor speciaal onderwijs (SBO) met 260 leerlingen, een eenpitter met een belangrijke regiofunctie. De Evenaar biedt passend onderwijs, dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. De Evenaar maakt deel uit van het samenwerkingsverband en staat open voor samenwerking die gericht is op verbetering van het onderwijs aan kinderen met (specifieke) onderwijsbehoeften.

Binnen de Evenaar werkt het team vanuit de pedagogische uitgangspunten van handelingsgericht werken en een oplossingsgerichte benadering, volgens de visie: ‘uitgaan van de specifieke leerbehoeftes van ieder kind’.

Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij de pedagogische en didactische behoeften en mogelijkheden. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Dit vraagt een gedifferentieerde werkwijze waarin het kind zich veilig, autonoom en competent in de relatie met de ander ervaart. Alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Solliciteer