Overzicht

De Gedragswetenschapper/psycholoog die wij zoeken:
 

 • heeft een afgeronde universitaire opleiding tot psycholoog of orthopedagoog
 • is in het bezit van een diagnostische aantekening NVO
 • heeft bij voorkeur een post-doctorale opleiding afgerond (schoolpsycholoog, generalist, GZ) of is bereidt deze te behalen
 • heeft ervaring in het SBO en/of SO
 • heeft kennis van en ervaring met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen
 • kan signaleren, handelingsgericht adviezen geven en leerkrachten coachen
 • Sinds schooljaar 22/23 is er een SO groep aanwezig op de wissel dit is een samenwerking met berg en bosch Houten.  Deze groep valt ook onder de verantwoording van de gedragswetenschapper 

Competenties, skills & vaardigheden:
 

 • Gaat uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben, brengt dit in kaart en houdt daarbij rekening met de beperkingen
 • Adviseert ten aanzien van ondersteuningsvragen leerling, leerkracht of school
 • Geeft input om het pedagogische klimaat in de klassen en school te optimaliseren
 • Adviseert ten aanzien van de specifieke ondersteuningsvraag opbeleids matig terrein met aandacht voor preventie
 • Verricht handelingsgerichte diagnostiek met als doel om samen met het ondersteuningsteam van de school te kunnen adviseren welke interventies voor die leerling met die leerkracht in die school noodzakelijk zijn
 • Stelt beargumenteerde en inzichtelijke rapportages op na het uitgevoerde onderzoek
 • Verzorgt teamvoorlichting en workshops
 • Heeft kennis van doorgaande ontwikkeling en leerlijnen c.q. perspectieven van leerlingen
 • Ondersteunt professionals bij het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • Investeert in het maken van verbinding, zowel tussen ouders en school als tussen onderwijs en jeugdhulp
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden om het gesprek te voeren met ouders en/of school

Sollicitatieinformatie

Over sbo de Wissel

De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs in Houten. We zijn een school voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren of bijv. op sociaal-emotioneel gebied. Daarom werken we in kleine groepen, met een veilig pedagogisch klimaat en veel structuur. De Wissel maakt deel uit van de Stichting Gewoon Speciaal.

Solliciteer