Overzicht

Visie en kenmerken van Scala  
Scala Molenwatering is een categoraal atheneum en gymnasium in Spijkenisse op het eiland Voorne Putten. Onze kernwaarden zijn kennis en kunde op niveau, jezelf in brede zin leren kennen en iets voor een ander leren betekenen. Vanuit deze waarden willen we
jonge mensen begeleiden in het proces van volwassen worden.
Op Scala Molenwatering werken we met een rooster van verlengde lestijd. Dit betekent dat je lessen van 80 minuten geeft. Zo hebben we voldoende tijd om tijdens de lessen doelgericht te werken, het leerproces van de leerlingen te monitoren d.m.v. formatieve
toetsen en gerichte feedback te geven. Op ieder eerste uur van de dag is er een begeleidingsuur (40 minuten). Leerlingen kunnen zich voor deze uren inschrijven of uitgenodigd worden voor extra begeleiding op maat.
 
Scala Molenwatering zal zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een lyceum door de school uit te breiden met een havo-afdeling.

De inhoud van de functie
Samen met vier docenten in de sectie Engels verzorg je de lessen Cambridge Engels in de onder- en de bovenbouw van het havo en vwo. De vakgroep werkt met de methode
Headway.
We zoeken een kartrekker met vakkennis en visie die het vak Engels op Cambridge niveau geeft en houdt, maar ook durft te vernieuwen en te experimenteren. Een dynamische persoonlijkheid die meer doet dan alleen lesgeven, waaronder het organiseren en ontwikkelen
van extra activiteiten op het gebied van de Engelse taal, een mentoraat en daarnaast het coachen, bijspijkeren en begeleiden van leerlingen in zowel de les als tijdens onze begeleidingsband. 
 
Dit zijn jouw kwaliteiten
Je bent

  • een bevlogen docent Engels die inhoudelijke en vakdidactische vaardigheden combineert met een goed kennisniveau;
  • een docent die tijdens zijn lessen doelgericht werkt, het leerproces van de leerlingen monitort  d.m.v. formatieve toetsen en gerichte feedback geeft en naar aanleiding daarvan differentieert;
  • een boegbeeld dat betekenisvol is in de pedagogische relatie met leerlingen en de rol van coach, gids en rolmodel vervult, ook buiten de reguliere lessen; 
  • een betrokken personeelslid, zichtbaar in de school, iemand die goed kan samenwerken, zowel in de vakgroep, de afdeling en in ander verband; 
  • iemand die (persoonlijke) ontwikkeling serieus neemt en bereid is zijn rol te pakken in een lerende organisatie waar we met en van elkaar leren; 
  • betrokken bij de school als christelijke instelling. 

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Peter van Wijk, rector van Scala Molenwatering, telefoonnummer 0181-617588.
 
Herken je je in deze vacature en wil je solliciteren naar deze functie?
Klik dan op onderstaande link.

Over Penta Scala Molenwatering

Scholengroep Penta
Penta is een scholengroep voor christelijk voortgezet onderwijs in het gebied Voorne-Putten/Rozenburg/Hoogvliet. Met een omvang van bijna 4600 leerlingen en circa 500 medewerkers is Penta een grote scholengroep met veel mogelijkheden. Penta is decentraal georganiseerd. Dit betekent dat er op elk van de acht scholen een kleinschalige leer- en werkomgeving wordt geboden, waar docenten en leerlingen elkaar kennen. Deze decentrale organisatie en de grote betrokkenheid van de medewerkers bieden bij uitstek ruimte voor veiligheid en individuele talentontplooiing.
Niet alleen de ruimte voor eigenheid verbindt de scholen van Penta. Hetzelfde geldt voor de geografie. Alle scholen bevinden zich op en rond het eiland Voorne-Putten, wat Penta tot een regionale voorziening
maakt. En natuurlijk is er de verbinding in onze christelijke identiteit.
 
Acht vestigingen
Penta bestaat vanaf 1 augustus 2020  uit acht vestigingen voor christelijk voortgezet onderwijs. De scholen staan in Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle, Rotterdam-Rozenburg en Rotterdam-Hoogvliet. Penta is een organisatie met een breed onderwijsaanbod, van vmbo tot gymnasium. Al onze vestigingen, ook de grote, hebben we naar 'de menselijke maat' georganiseerd. Hierdoor kennen docenten en leerlingen elkaar en dat vormt een belangrijke voorwaarde om je op school thuis te voelen.

Ontwikkeling
Ons onderwijs is ondernemend, uitdagend en gericht op leren en ontwikkelen. Naast een stevig basisprogramma is er veel ruimte voor de ontwikkeling van talent en vorming van de hele mens. 
Natuurlijk hechten we als scholengroep grote waarde aan het begeleiden van leerlingen naar een goede kwalificatie. Een diploma geeft leerlingen een goede basis voor hun verdere vervolgstudie. Ouders,
leerlingen en andere belanghebbenden mogen dit van ons als onderwijsinstelling verwachten.
Socialisatie en persoonsvorming zijn echter net zo belangrijk voor leerlingen om straks goed te kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving. Penta heeft daarom aandacht voor de
brede vorming van de leerling.

Maatwerk
Voor leerlingen willen we zoveel mogelijk  maatwerk leveren. Onder ‘maatwerk’ verstaan wij dat de leerling centraal staat en ons aanbod in educatie, begeleiding en zorg op die individuele leerling toegesneden wordt. Dit vergt nogal wat van onze scholen en onze medewerkers: denken en werken buiten de reguliere lijntjes, vernieuwing en vooral veel creativiteit.
Voorbeelden van maatwerk zoals dat nu al wordt vormgegeven op de scholen, zijn versnelde leerroutes, andere werkvormen, autonomie-ondersteunend onderwijs, regieversterkend werken en flextralessen.
 
Lerende organisatie 
Wij willen een lerende organisatie zijn met een professionele cultuur. De mogelijkheid daartoe begint bij de individuele medewerker: de professional in het onderwijs. In die professional investeren wij dan
ook graag. Onze medewerkers kunnen zich blijven ontwikkelen. Naar eigen inzicht en behoefte, maar ook aansluitend bij de ambities en de uitdagingen van de school.
 

Solliciteer