Overzicht

Introductie

Stanislascollege Pijnacker is met ingang van 1 maart 2023 op zoek naar een docent economie voor 0,6-0,8 FTE.

Over de school

Op het Stanislascollege Pijnacker heerst onder medewerkers een collegiale sfeer waarbinnen intensief wordt samengewerkt. Hoor en wederhoor zijn heel gewoon. Er is een begeleidingsprogramma voor nieuwe en beginnende docenten. De school is een goede en fijne
school die gevestigd is in een mooie groene omgeving op de grens van Pijnacker en Nootdorp. De school biedt goed onderwijs op de niveaus mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) binnen een fijne en vertrouwde sfeer. Het is een school waar leerlingen zich
welkom en gezien voelen én waar merkbaar aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
 
Iedere leerling is uniek. Met MyFlex kiest de leerling naast de gewone lessen elke week vier flexuren. Er kan gekozen worden uit FlexSupport (extra uitleg), FlexStudy (zelfstandig werken) of FlexChallenge (extra uitdaging).  Zo kunnen leerlingen het onderwijs
op deze school extra laten aansluiten op hun capaciteiten. Bovendien ontwikkelen leerlingen zo een zelfstandige studiehouding.
Elke leerling heeft regelmatig contact met zijn/haar coach. De coach heeft oog voor de totale ontwikkeling van de leerling en ondersteunt bij het kiezen voor de juiste flexuren. Ook voert de coach meerdere malen per jaar een gesprek met de leerlingen zijn/haar
ouders/verzorgers. De school streeft ernaar dat iedereen coach kan zijn.
 
Het Stanislascollege Pijnacker is één van de zes scholen van het Stanislascollege. Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staan de scholen van het Stanislascollege voor. Een betrokken team zet zich in om leerlingen kennis bij te brengen
en om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij mét oog voor de medemens. Zelf de leerling laten nadenken over wat hij of zij doet en waarom (reflecteren) wordt gestimuleerd. Ontwikkelen, zichtbaarheid en openheid zijn elementen die niet
alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijs en de organisatie van de school terug te vinden zijn.
 

Wie zoeken wij
  • Je bent in het bezit van een bevoegdheid economie 1e graads en/of 2e graads en studerend 1e graads;
  • Je bent enthousiast ingesteld, je staat stevig in je schoenen en je bent niet bang om zelf initiatief te nemen;
  • Je hebt verfrissende ideeën en de daadkracht om deze uit te voeren;
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van de school;
Wat ga je doen
  • Je gaat lesgeven aan leerlingen;
  • Je verleent van ondersteuning bij interne en externe activiteiten;
  • Je onderhoudt contacten met externen, bijvoorbeeld ouders;
  • Je motiveert en ondersteunt leerlingen;
  • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met zondag 27 november 2022, uitsluitend via Meesterbaan:
 
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met de heer A.A.J. Dijkgraaf, (015) 750 60 30 of DIJL@stanislascollege.nl.
 

Over Stanislascollege Pijnacker

Het Stanislascollege Pijnacker is een goede en fijne school die gevestigd is in een mooie groene omgeving op de grens van Pijnacker en Nootdorp. De school biedt goed onderwijs op de niveaus mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) binnen een fijne en vertrouwde sfeer. Het is een school waar leerlingen zich welkom en gezien voelen én waar merkbaar aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
 
Het Stanislascollege Pijnacker is één van de zes scholen van het Stanislascollege. Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staan de scholen van het Stanislascollege voor. Een betrokken team zet zich in om leerlingen kennis bij te brengen en om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij mét oog voor de medemens. Zelf de leerling laten nadenken over wat hij of zij doet en waarom (reflecteren) wordt gestimuleerd. Ontwikkelen, zichtbaarheid en openheid zijn elementen die niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijs en de organisatie van de school terug te vinden.
 
Met MyFlex kiest de leerling naast de gewone lessen elke week vier flexuren. Er kan gekozen worden uit FlexSupport (extra uitleg), FlexStudy (zelfstandig werken) of FlexChallenge (extra uitdaging).  Zo kunnen leerlingen het onderwijs op deze school extra laten aansluiten op hun capaciteiten. Bovendien ontwikkelen leerlingen zo een zelfstandige studiehouding.
Elke leerling heeft regelmatig contact met zijn/haar coach. De coach heeft oog voor de totale ontwikkeling van de leerling en ondersteunt bij het kiezen voor de juiste flexuren. Ook voert de coach meerdere malen per jaar een gesprek met de leerlingen zijn/haar ouders/verzorgers. Daarnaast hebben de leerlingen in de brugklas ook nog een studielese waarin extra aandacht wordt gegeven aan de studievaardigheden.

Stanislascollege Pijnacker maakt deel uit van regio Lucas VO Delflanden. In deze regio werken tien VO-scholen van
Lucas Onderwijs intensief samen. Met in totaal meer dan 34.000 leerlingen en 4.000 personeelsleden is de stichting
Lucas Onderwijs één van de grootste onderwijsbesturen in Nederland. Lucas Onderwijs stimuleert scholen om het
best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste,
verantwoordelijke en kansrijke burger.

De besturingsfilosofie binnen de stichting wordt gekenmerkt door verregaande vorm van mandatering van de
scholen. Scholen hebben hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die passen bij de eigen context.

De scholen hebben elk een eigen schoolcultuur en onderwijskundig profiel. Ze werken onderling nauw samen en
stemmen hun onderwijsaanbod af. Wat de scholen naast hun signatuur bindt, is de wijze waarop zij invulling geven
aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze scholen zijn ondernemend en willen voor iedere leerling zo
goed mogelijk onderwijs verzorgen. De ontwikkelrichting staat beschreven in de koersbeweging van de stichting.
Aan dit ontwerp hebben in 2017 ruim 1000 medewerkers deelgenomen. De koersbeweging is per augustus 2019
vertaald naar schoolplannen 2019-2022. Zie verder www.stanislascollege.nl en www.lucasonderwijs.nl.

Solliciteer