Overzicht

Regio Rotterdam | Aanstelling: 0,5 a 0,6 FTE | Schooljaar 2022-2023

Wat is er mooier dan kinderen begeleiden in hun persoonlijke groei?
Openbare basisscholen geven wekelijks tijd en ruimte aan vormingsonderwijs. Daartoe komen vakdocenten naar de school. Ouders kiezen zelf vanuit welke levensbeschouwing hun kind deze vorming krijgt aangeboden. Dit kan zijn humanistisch, protestant, boeddhistisch,
hindoeïstisch, joods, islam of katholiek. 
Katholieke vorming maakt leerlingen bekend met de katholieke traditie en cultuur en laat hen daarmee ervaringen opdoen.
Er wordt op twee manieren lesgegeven.

  • Een vakdocent geeft 45 minuten per week gedurende het hele schooljaar katholieke vorming aan een kleine groep leerlingen. De groep is meestal samengesteld uit 2 tot 3 leerjaren.
  • Een vakdocent geeft gedurende een aantal weken 45 minuten les aan de hele groep. Na deze periode geeft de vakdocent les aan een andere groep op dezelfde school. De vakdocent werkt per school in een team van vakdocenten van andere godsdiensten/levensbeschouwingen. 

De vakdocenten KVO werken zelfstandig. Studiedagen, intervisie en contact met de regiobegeleider maken dat je in een team werkt en samenwerkt aan kwaliteit.
De stichting biedt een aanstelling volgens cao PO/VO-onderwijs: de schaaltrede wordt bepaald op basis van opleiding en ervaring. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de studiegids voor het Katholiek Vormingsonderwijs. Aanstellingen variëren van omvang.
Ben je katholiek en heb je een lesbevoegdheid? Neem dan contact met ons op! Een opleiding katholieke theologie (HBO of universitair) of ervaring als catecheet is een pre.   Samen onderzoeken we of vakdocent katholieke vorming iets voor jou is en wat je eventueel
nog nodig hebt om deze functie te kunnen uitoefenen.
Informatie
Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. J. van Lanen (regiobegeleider KVO), per e-mail (
j.vanlanen@katholiekvormingsonderwijs.nl ) of per telefoon met mevr. Kiekens (secretaresse) op nummer 06 45 45 92 15. Het secretariaat is telefonisch alleen op donderdag bereikbaar.
Reageren
Wilt u direct een officiële reactie insturen? Stuur uw reactie dan in met uw CV voorzien van korte motivatie of begeleidend schrijven naar bovengenoemd emailadres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Sollicitatieinformatie

Over KVO katholiek vormingsonderwijs

Solliciteer