Overzicht

ZAAM is volop in ontwikkeling. Onze doelstellingen zijn het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen, betrokken en vitale medewerkers en een gezonde en sterke organisatie. Hiervoor zijn onze kernwaarden richtinggevend: Solidariteit, Vertrouwen,
Lef en Samen Leren.
ZAAM diensten ondersteunt hierbij. ZAAM diensten ontzorgt. Ook ondersteunt ZAAM diensten het CvB met samenhangende processen en tevreden scholen, medewerkers en bestuurders.
Als teamleider draag je bij aan de ontwikkeling van ZAAM diensten en verder professionalisering van de regieorganisatie door goed in te spelen op de veranderende behoefte van interne klant in relatie tot de externe leveranciers.
Het team waaraan jij leiding geeft is een centraal georganiseerde afdeling binnen ZAAM Diensten en het voert regie over het uitvoeren van onderhoud, verbouw en nieuwbouw aan de (school)gebouwen van het schoolbestuur. Dit betreft 23 scholen en 38 locaties in
groot Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. De afdeling speelt daarnaast de centrale rol in de contacten met betreffende gemeenten op het gebied van onderwijshuisvesting en doet daaraan gerelateerde aanvragen voor subsidies.

Wat ga je doen?     
In je rol als teamleider huisvesting adviseer je de schooldirecties, de centrale directie en College van Bestuur op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

 • het ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan;
 • het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven
  en het doen van voorstellen aan het management van ZAAM diensten;
 • het proactief leveren van adviezen op het gebied van subsidieaanvragen, verduurzaming, kostenbesparing en initiatieven die bijdragen aan het primaire proces;
 • het (laten) actualiseren en afstemmen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) binnen de kaderbegroting, in relatie met het strategisch huisvesting plan.

Je coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

 • het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers en interne stakeholders over geleverde of gewenste goederen of diensten op tactisch/strategisch niveau;
 • het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het MJOP en het zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • analyse van prestaties en opstellen van rapportages;
 • deel te nemen aan aanbestedingstrajecten rondom de onderwerpen van huisvesting;
 • toezien op uitvoeren van relevante wet- en regelgeving en veiligheids- en inspectierichtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten.

Je geeft leiding aan de team huisvesting door:

 • het coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers;
 • het toezien op kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden;
 • het signaleren van knelpunten
 • het voeren van continue procesverbeteringen;
 • het beheren van het budget (+ 5 milj.);
 • het uitvoeren van de gesprekkencyclus.

Wat vragen we van je?

 • Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het gebied van (onderwijs) huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • Je hebt vaardigheid in het beoordelen van de financiële- en technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
 • Je bent gespreks- en onderhandelingspartner met overtuigingskracht;
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.).

Sollicitatieinformatie

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met motivatie en CV via werkenbijzaam@zaam.nl.
Sollicitatieprocedure
 
Het wervingsproces wordt opgestart voor alle functies gelijktijdig door middel van een interne en externe procedure. Het streven is om de functies zo snel als mogelijk in te vullen. Een eventuele benodigde externe procedure kan na de interne procedure aan de
orde zijn per specifieke functie.
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annalies Zwart, directeur Bedrijfsvoering/ZAAM diensten via 06-55816912.
 

Over ZAAM diensten

De organisatie
Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is een organisatie met 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Deze scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium.
 
ZAAM bestaat nu 10 jaar en is een open, diverse, transparante en informele organisatie. De organisatie ontwikkelt zich naar een volgende fase waarin profilering, professionalisering en organisatie ontwikkeling centraal staan. De organisatie is er klaar voor om hier actief mee aan de slag te gaan. In deze organisatie werken ongeveer 1500 bevlogen medewerkers met een schat aan kennis, ervaring en vaardigheden. Binnen ZAAM is er veel aandacht voor ontwikkeling van eigen medewerkers.

ZAAM diensten
ZAAM diensten adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. ZAAM diensten bestaat uit vier afdelingen: Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Organisatie, Control & Administraties en Huisvesting & Facilitair. De medewerkers van ZAAM diensten zijn professionals op hun gebied en kunnen zo de scholen optimaal vrijmaken voor het geven van onderwijs aan de ruim 11.000 leerlingen van ZAAM.

 

Solliciteer