Overzicht

Buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. Daar staan wij voor bij TRIAS. Als docent lever jij daaraan een bijdrage met heldere, actieve en inspirerende lessen.

Buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. Daar staan wij voor bij Trias. Als docent Beeldende Vorming lever jij daaraan een bijdrage met heldere lessen voor de onder- dan wel bovenbouw en examenklassen. Je hebt daarbij altijd oog voor het kind achter de leerling
en weet iedereen in de klas aan te spreken op zijn of haar talent. 

Jij weet het onderwijsproces zo te begeleiden dat leerlingen gestimuleerd worden om zelf actief mee te doen. Niet alleen ín de les, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij schoolactiviteiten. In goed Nederlands: jij slaagt erin om leerlingen zowel binnen als
buiten het lokaal in beweging te krijgen. 

Zelf sta je niet stil. De vernieuwing van het onderwijs heeft je aandacht en daar wil je graag actief aan meewerken. Zo denk je binnen de sectie mee over de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal en toetsen, alsmede het bevorderen van een herkenbaar pedagogisch
klimaat. Jouw passie voor het vak draag je binnen en buiten de school met veel enthousiasme uit.

Je bent in het bezit of bezig met het behalen van een 2e graads onderwijsbevoegdheid Beeldende Vorming.

Daarnaast heb je ervaring en/of affiniteit met leerlingen in de onder- en bovenbouw en examenklassen. Je weet met gevarieerde lessen aan te sluiten bij leerlingen in deze klassen. Net als wij sta je open voor mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden
en ben je in staat om goed met ouders en leerlingen om te gaan. Tot slot onderschrijf je onze visie dat je leert met en voor elkaar.

Verder verwachten wij:

  • Uitstekende sociale vaardigheden
  • Teamgeest
  • De wil om te innoveren
  • Empathisch vermogen
  • Sterk klassenmanagement

Sollicitatieinformatie

Contactpersoon
Met eventuele vragen kun je terecht bij Aimee Wilm, afdelingsleider onderbouw, a.wilm@triasvmbo.nl, 075-647 88 10.

Solliciteren
Herken je je in bovenstaand profiel en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zien we je sollicitatie graag vóór 9 oktober tegemoet. Je richt je sollicitatie dan aan info@triasvmbo.nl. De sollicitatiegesprekken vinden aansluitend zo spoedig mogelijk plaats.
 
Wij werven graag zelf en stellen er geen prijs op dat wervingsbureau’s reageren.
 

Over Trias VMBO

Trias VMBO is een openbare VMBO-school in het noorden van de Zaanstreek en onderdeel van de Stichting OVO-Zaanstad.

Onze school telt ca. 1.200 leerlingen en 145 personeelsleden en is daarmee een grote school. In onze school zijn alle leerlingen, ondanks verschillen in achtergrond, capaciteiten en karakter gelijk aan elkaar en is respect voor elkaar de belangrijkste waarde.

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerste en tweede jaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden. Het werken met de laptop wordt in leerjaar 3 voortgezet.
Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. 

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. Onze leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Onze docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Docent als lerende professional
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden, zowel door Trias VMBO als door de OVO Academie. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), Cambridge Engels, EHBO-cursus, voorbereiding CIOS, beroepsoriënterende stages.

Solliciteer