Overzicht

Trias biedt meer!
Op Trias ontwikkelen onze leerlingen zich tot kritische, zelfstandige en zelfverzekerde jongeren die met hun vmbo-diploma de volgende stap in hun ontwikkeling zetten. We helpen onze leerlingen te leren, zich te ontwikkelen en zelfstandig keuzes te maken. Daarbij
geven we hen veel ruimte en verantwoordelijkheid. Op Trias bieden we onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Leerlingen doen veel kennis op en bouwen aan hun praktische vaardigheden. Tegelijkertijd is er aandacht voor sociaal gedrag.
Als afdelingsleider lever jij samen met je team een belangrijke bijdrage hieraan. 

We zoeken twee afdelingsleiders
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan twee collega’s met pensioen. Daarom zoeken we nu twee nieuwe afdelingsleiders. Eén voor de onderbouw met alle vmbo-leerwegen en de havo-kansklas, één voor de bovenbouw met de beroepsgerichte leerwegen Techniek en
Economie & Ondernemen.

Wat ga je doen als afdelingsleider?
Als lid van de schoolleiding ben je met de andere afdelingsleiders en de directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid binnen Trias. Je hebt één of meerdere schoolbrede portefeuilles onder je hoede en
bent integraal verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding binnen je afdeling. Je geeft leiding aan ongeveer 20 tot 30 collega’s, waarbij een teamcoördinator je ondersteunt. Mede door jouw inzet bepaal jij het gezicht van onze prachtige
school.

Waarom kiezen voor Trias?
Bij Trias werken we continu aan een uitdagend en veilig pedagogisch leerklimaat, waarbij we de onderlinge verbinding opzoeken. We staan al jaren voor goede onderwijsresultaten waarbij wij altijd streven naar beter. Zo spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen
en geven we het onderwijs vorm samen met onze omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven).
Leerlingen bouwen bij Trias in vier jaar een loopbaandossier op dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfredzaamheid. Ouders betrekken we intensief
bij het leerproces van hun kinderen.

Waar ligt de uitdaging in je functie?
Trias is in ontwikkeling en heeft te maken gehad met een demografische krimp. Daarom zetten de teams – onder leiding van de afdelingsleiders – nu nog steviger in op een helder onderwijskundig profiel, op professionalisering en op kwaliteitsverbetering. In verbinding
met elkaar en gericht op onderlinge afstemming vertaalt de schoolleiding, samen met de medewerkers, het schoolplan naar een concrete onderwijsprogrammering. Resultaatverantwoordelijk is in deze een kernwoord.

 

Wat heb jij te bieden?
Je bent betrokken bij het vmbo, enthousiast over Trias en draagt op inspirerende wijze bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen en de resultaten van de school. Je houdt ervan samen met je collega’s vernieuwing in het onderwijs door te voeren en toont ambitie
om je onderwijskundig leiderschap verder te ontwikkelen. Je beschikt over deze competenties:

 • Onderwijskundig leiderschap: je kunt vanuit een onderwijskundige visie draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen creëren, een koers uitzetten en deze koers vasthouden.
 • Leiderschap: je neemt regie én hebt een lerende houding. Je hebt oog voor de kwaliteiten van de collega’s en bent in staat hen te coachen.
 • Organisatiesensitiviteit: je hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen binnen de school en weet hiermee om te gaan.
 • Organisatie en processen: je weet de koers en visie van Trias te vertalen naar concrete plannen en ziet toe op de uitvoering daarvan. Je neemt initiatief, bent besluitvaardig en empathisch, overziet processen en bewaakt de voortgang en resultaten.
  Verder beschik je over:
  – coördinerende of leidinggevende ervaring in het onderwijs;
  – kennis van recente ontwikkelingen in het vmbo;
  – een lesbevoegdheid;
  – een (midden)managementopleiding (of je bent bereid deze te volgen).

Sollicitatieinformatie

Belangstelling? Solliciteren!
Herken je je in bovenstaand profiel en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je bondige sollicitatiebrief en je cv. Geef ook je gemotiveerde voorkeur aan voor de onderbouw of bovenbouw. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 30 januari via directie@triasvmbo.nl.
Hieronder zie je wanneer we de sollicitatiegesprekken houden. Goed om te weten: een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Gespreksrondes
Eerste ronde: afdelingsleider onderbouw op woensdag 8 februari vanaf 13.30 uur/ afdelingsleider bovenbouw op maandag 6 februari vanaf 9.00 uur
Tweede ronde: afdelingsleider onderbouw op maandag 13 februari vanaf 13.30 uur/ afdelingsleider bovenbouw op dinsdag 14 februari vanaf 14.00 uur
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

 

Over Trias VMBO

Trias VMBO is een openbare VMBO-school in het noorden van de Zaanstreek en onderdeel van de Stichting OVO-Zaanstad.

Onze school telt ca. 1.200 leerlingen en 145 personeelsleden en is daarmee een grote school. In onze school zijn alle leerlingen, ondanks verschillen in achtergrond, capaciteiten en karakter gelijk aan elkaar en is respect voor elkaar de belangrijkste waarde.

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerste en tweede jaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden. Het werken met de laptop wordt in leerjaar 3 voortgezet.
Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. 

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. Onze leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Onze docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Docent als lerende professional
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden, zowel door Trias VMBO als door de OVO Academie. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), Cambridge Engels, EHBO-cursus, voorbereiding CIOS, beroepsoriënterende stages.

Solliciteer