Overzicht

Vacature technisch onderwijsassistent Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College
Per 1-1-2023 ontstaat de vacature technisch onderwijsassistent voor 0,6 FTE

• De technisch onderwijsassistent wordt ingezet ter ondersteuning van de docenten techniek 
tijdens lessen mens & techniek in de onderbouw, alsmede ter ondersteuning van technische 
onderdelen in de bovenbouw binnen de profielen Dienstverlening & Producten en Groen

• Werkdagen zijn in ieder geval op maandag én vrijdag. De derde dag kan worden afgestemd, 
maar hierbij ligt een duidelijke voorkeur ligt bij dinsdag óf donderdag.

Focus Beroepsacademie is een actieve en dynamische school binnen het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs. We zijn altijd in beweging en werken hard aan onderwijs waar onze leerlingen het 
meest succesvol in kunnen zijn.

Ons onderwijssysteem is gebaseerd op het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan. Ondanks dat 
wij geen harde techniekprofielen aanbieden, heeft het vak techniek een belangrijke rol binnen onze 
school. Vanuit het project Sterk Techniek Onderwijs hebben de afgelopen jaren diverse 
ontwikkelingen plaatsgevonden om het techniekonderwijs op Focus verder te verdiepen en uit te 
bouwen.

In de onderbouw (leerjaar 1 & 2) volgen alle leerlingen het vak mens & techniek. De technisch 
onderwijsassistent ondersteunt hierbij de lesgevende docenten. Als technisch onderwijsassistent 
bereid je samen met de docent de lessen voor en assisteer je de docent bij de uitvoer van de 
opdrachten in de lessen. Ook zorg je voor onderhoud en beheer van materialen. 
In de bovenbouw vervult de technisch onderwijsassistent deze rol tijdens de technische onderdelen 
binnen de profielen Groen en Dienstverlening & Producten. Naast deze onderdelen worden een aantal 
technische keuzevakken aangeboden. Ook hier worden technisch onderwijsassistenten ingezet, al is 
dit momenteel niet het geval voor de openstaande vacature. Dit kan in de toekomst echter wel 
gevraagd worden.

Omdat samenwerking en communicatie binnen ons systeem zeer belangrijk is, betekent dit dat het 
we in onze school verwachten dat collega’s fysiek bereikbaar zijn en hun werkzaamheden zo veel 
als mogelijk op school verrichten. We verwachten dan ook fysieke aanwezigheid tussen 08.30 uur en 
16.30 uur, ook als er geen lessen ingeroosterd staan.

Wij vragen:
– Iemand met een aantoonbare technische achtergrond
– Iemand met ervaring in het onderwijs, welke richting is van minder belang
– Iemand met een bevoegdheid als instructeur, (technisch) onderwijsassistent of bereidwilligheid deze bevoegdheid te halen
– Iemand met goede communicatieve vaardigheden
– Iemand die zich betrokken voelt bij onze doelgroep (VMBO B/K)
– Iemand met interesse in onze onderwijsvisie en de bereidheid om deze visie goed te doorgronden.

Wij beiden:
– Een prachtige moderne werkplek in Barendrecht, met goede verbindingen en bereikbaarheid
– Werken in goed uitgeruste lokalen, met bovendien prima verder ontwikkelmogelijkheden
– Een positief en enthousiaste technieksectie, met gemotiveerde collega’s
– Een school war het draait om de leerlingen en de doelen die zij zichzelf stellen
– Een aanstelling van 0,6 FTE, op basis van 24 klokuren
– Een aanstelling op basis van arbeidsverleden, uitgaande van schaal 7 (CAO VO) mits bevoegdheid 
technisch onderwijsassistent. Bij onbevoegdheid is een andere inschaling van toepassing.

Voor meer informatie en om te solliciteren ga naar: https://www.ozhw.nl/vacatures/onderwijs-assistent/

Sollicitatieinformatie

Over OZHW – Groen College

Groen College Barendrecht
De richting van het groen-onderwijs is een actieve richting waarmee je op weg bent naar bijvoorbeeld een baan als dierenartsassistent, hovenier, machinist of verpleegkundige. Welke kant je ook kiest, je bent met jouw eerste stap op weg naar misschien wel jouw droombaan.

Wij gaan je hierbij helpen door je te ondersteunen met kennis, aandacht en motivatie. Per slot van rekening leggen we de toekomst in jouw handen. We helpen je niet alleen in je eigen persoonlijke ontwikkeling maar helpen je ook bij je persoonlijke burgerschap.

Hoe kan jij als persoon nu bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij. Dit doen we door je te onderwijzen in interessante en moderne vakken en een mix van theorie en praktijk. Door deze brede en afwisselende opleiding kun je moeiteloos doorstromen naar alle middelbare beroepsopleidingen.

Welke opleiding je hierna ook kiest, zorg dat iedere stap telt!

Meer informatie vindt u op onze website www.ozhwgroencollege.nl en www.ozhw.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0180-642040.

Solliciteer