Overzicht

Het Kromme Rijn College start vanaf medio mei een nieuwe locatie in Utrecht-Overvecht. De nieuwe voorziening voor (regio) Utrechtse leerlingen die gebaat zijn bij een internaliserende aanpak. Een onderkomen om leerlingen van prikkelvrij, prikkelarm naar
prikkelrijk te begeleiden in een uiteindelijk onderwijs-ontschotte setting. Leerlingen tussen 11 en 15 jaar, groep 8 tot en met klas 3 worden toegerust op een eindexamentraject in het regulier onderwijs.
De meewerkende scholen bereiden zich op hun komst voor en begrijpen dat “om eruit te halen wat erin zit” je deze leerlingen op
een bepaalde manier moet ondersteunen. Dat moet ontdekt worden en daarom heet deze plek i-LaB.
Er zijn verschillende vakdocenten nodig om hier invulling aan te geven.
Werkdagen, te geven vakken en mentoraat in overleg.

 

Docenten (in opleiding) met of zonder ervaring, die affiniteit hebben met lesgeven aan internaliserende leerlingen.De bereidheid om mee te werken aan een nieuw concept wat aansluit bij de leerlingen en ze toerust naar een examentraject op een reguliere
school.

Sollicitatieinformatie

Na uitnodiging volgt een rondleiding en gesprek. Uiteraard is het mogelijk mee te lopen in de klassen.

Over Kromme Rijn College

Voor leerlingen van 11 tot 21 jaar met een gedragsvraagstuk organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om hun ambitie op vervolgonderwijs te realiseren. Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking. 

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beide vragen om een gemeenschappelijke schoolinterventie in afstemming mét ouders/verzorgers, betrokkenen en kernpartners. Hierin  waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. Vanuit positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen en creëren/onderhouden zo een uitnodigend pedagogisch klimaat in de school. Het schoolteam heeft een traumasensitieve houding in het contact en is in staat vanuit oplossings-&herstelgericht denken bij intra-&interpersoonlijke ontwikkeling en indien nodig te bemiddelen tussen jongeren onderling (of jongeren in relatie met collega's).  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels groepsstructuurlessen vanuit een uniform schoollesframe (waarin recht wordt gedaan aan de instructiebehoefte van leerlingen) en elektronische leeromgeving (Magister.me). Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In ruim 30 lesgroepen (groepsgrootte 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, vmbo en havo (vwo)-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. In die periode is de ambitie dat leerlingen de overstap maken naar het reguliere onderwijs. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl. En heeft voor werkendlerende 'studenten' een aantal leerroutes ingericht van arbeidstoeleidng, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Voor toekomstige havo (vwo) leerlingen is een eindexamenroute in ontwerp.

Solliciteer