Overzicht

Academica University of Applied Sciences is op zoek naar een Opleidingsmanager PO voor 32 tot 40 uur per week. Academica bevindt zich in het hartje van centrum Amsterdam, tegenover het Rijksmuseum.

Taken en verantwoordelijkheden van de Opleidingsmanager PO:

 • leidinggeven aan de uitvoering van de opleiding en aanvullende diensten van Academica;
 • acquisitie opleidingen op bestuurs-, school- en studentenniveau;
 • begeleiden van kern- en gastdocenten bij de uitvoering van de programma’s die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen;
 • opleidingen, programma’s en verandertrajecten ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en evalueren;
 • beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren op het gebied van de opleidingen en aanvullende diensten van Academica;
 • begeleiden van studenten gedurende een (gedeelte van) een opleiding en of programma, het nakijken van porftolio’s, thesis, werkstukken e.d. van studenten, bijwonen van proeves;
 • onderhoudt relaties met opdrachtgevers in het kader van creëren en benutten commerciële kansen.

Profiel opleidingsmanager PO

Een opleidingsmanager is vakinhoudelijk zeer bekwaam. Daaronder verstaan we dat een opleidingsmanager – naast de generieke kwalificaties – excellent is op een specifiek terrein. De Opleidingsmanager PO:

 • heeft een professioneel netwerk dat van belang is voor het werkterrein van de opleiding en is bereid om dit in te zetten en uit te breiden
 • heeft ruime werkervaring in de sector waarop de opleiding zich richt;
 • heeft werkervaring in of rond het beroepsprofiel waarop de opleiding zich richt;
 • is bekwaam in het toetsen en beoordelen van werkstukken op masterniveau.

Het hebben van een Masters in Onderwijskunde is een pré.

Sollicitatieinformatie

Na een eerste kennismaking met de directeur van de School for Education & Society volgt een gesprek met een andere, relevante medewerker binnen de organisatie. Op basis van deze gesprekken wordt een mogelijk passend vervolg gekozen.

Als je vragen hebt over de functie of the procedure, stuur ons jouw CV en de vragen die je hebt, dan nemen wij contact met je op.

Over Academica University of Applied Sciences

Een leven lang leren gaat over ons allemaal. In een sterk veranderende wereld is leren ons uitgangspunt. De complexiteit en verwevenheid van overheid, middenveld en bedrijfsleven vraagt daarbij om een integrale aanpak. In die context geeft Academica een nieuw segment in de onderwijsvoorzieningen vorm: gedegen, geaccrediteerde, blended, modulaire scholing op hbo-niveau voor excellente professionals gericht op meerwaardecreatie. 

Academica is daarnaast ook een expertisecentrum voor ontwikkeling van leiderschap en organisaties. ‘Kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is het ontwerpprincipe van al onze educatieve activiteiten. Wij bieden hoogwaardig, evidence-informed onderwijs en professionaliseringstrajecten.

Solliciteer