Overzicht

Academica University of Applied Sciences is op zoek naar een Kerndocent Onderwijskundig Leiderschap voor 16 tot 40 uur per week. Academica bevindt zich in het hartje van centrum Amsterdam, tegenover het Rijksmuseum.

Taken en verantwoordelijkheden Kerndocent Onderwijskundig Leiderschap:

 • voorbereiden en faciliteren van lesdagen binnen opleidingen, leergangen, verandertrajecten en andere programma’s
 • begeleiden van deelnemers gedurende een lesdag, het nakijken van opdrachten;
 • doorontwikkelen van programma’s binnen zijn/expertise gebied;
 • indien nodig het bijwonen van proeves en nakijken van formele stukken;
 • acquisitie op school- en deelnemersniveau;
 • onderhoudt warme relaties met opdrachtgevers in het kader van creëren en benutten commerciële kansen gedurende en na afloop van de lesdagen;
 • faciliteert minimaal 60% van zijn/haar tijd lessen;
 • school zich continu binnen zijn/haar expertise gebied waarmee hij/zij ook voor collega’s de expert is;
 • legt verantwoordelijkheid af aan de opleidingsmanager.

Profiel Kerndocent Onderwijskundig Leiderschap:

Een kerndocent is vakinhoudelijk zeer bekwaam op een of meer expertise gebieden en verzorgt samen met collega kerndocenten en onder leiding van de opleidingsmanagers uitstekend onderwijs. De Kerndocent Onderwijskundig Leiderschap:

 • beschikt over uitstekende didactische vaardigheden en bezit kennis op het gebied van evidence-informed onderwijs;
 • heeft (ruime) ervaring op het gebied van advisering en training op het gebied van schoolontwikkeling;
 • is een gesprekspartner voor scholen in hun onderwijs ontwikkeling;
 • is bekwaam in het toetsen en beoordelen van werkstukken;
 • is graag onderweg en is continu opzoek naar actualiteiten binnen zijn of haar expertise gebied.

Het hebben van een Master in Onderwijskunde is een pré.
 

Sollicitatieinformatie

Na een eerste kennismaking met de directeur van de School for Education & Society volgt een gesprek met een andere, relevante medewerker binnen de organisatie. Op basis van deze gesprekken wordt een mogelijk passend vervolg gekozen.
 
Als je vragen hebt over de functie of de procedure, stuur ons jouw CV en de vragen die je hebt, dan nemen wij contact met je op.

Over Academica University of Applied Sciences

Een leven lang leren gaat over ons allemaal. In een sterk veranderende wereld is leren ons uitgangspunt. De complexiteit en verwevenheid van overheid, middenveld en bedrijfsleven vraagt daarbij om een integrale aanpak. In die context geeft Academica een nieuw segment in de onderwijsvoorzieningen vorm: gedegen, geaccrediteerde, blended, modulaire scholing op hbo-niveau voor excellente professionals gericht op meerwaardecreatie. 

Academica is daarnaast ook een expertisecentrum voor ontwikkeling van leiderschap en organisaties. ‘Kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is het ontwerpprincipe van al onze educatieve activiteiten. Wij bieden hoogwaardig, evidence-informed onderwijs en professionaliseringstrajecten.

Solliciteer