Overzicht

Directeur De Fontein
visie-gestuurd | verbindend | structuur

De functie
Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je loopbaan als directeur in het onderwijs? Vind je het leuk om vanuit visie op een daadkrachtige manier voor een langere tijd aan de slag te gaan met een betrokken team? Dan zoekt De Fontein jou als nieuwe directeur!

Je geeft leiding aan een team van ca. 25 zeer gemotiveerde professionals. Zij gaan ervoor om elke dag het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen, door sprankelend, modern en uitdagend onderwijs te bieden met een goed oog voor verschillen. Leerlingen worden
uitgedaagd om kritisch naar zichzelf en de wereld te kijken, waardoor de basis wordt gelegd voor zelfbewuste wereldburgers. Het christelijke geloof vormt hierbij het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt.

Je opdracht voor de komende periode is, om in goede verbinding met het team zaken die goed gaan te bestendigen, te verdiepen en uit te bouwen (bijvoorbeeld het werken met het expliciete directe instructiemodel EDI) en die ook meer zichtbaar te maken voor teamleden
onderling en de omgeving van de school. Ouders kunnen nog meer betrokken worden bij het leerproces van hun kind(eren).

Ook zaken die in de afgelopen jaren “erbij zijn gekomen” ga je opnieuw tegen het licht houden om te kijken of ze nog passen binnen de visie van de school. Vanuit de uitgangspunten van “De Betere Basisschool” zorg je ervoor dat teamleden goed worden meegenomen
in je voorstellen tot verbetering en verandering. Je werkt planmatig en bewaart daarbij het overzicht, brengt focus aan, bewaakt de voortgang en zorgt voor een zorgvuldige evaluatie.

Ben je gepassioneerd en gemotiveerd om samen met het team het beste onderwijs te bieden aan de leerlingen van De Fontein? En om als lid van het directie-overleg een wezenlijke bijdrage te leveren aan het strategisch perspectief van Vechtstreek + Venen samen
met het college van bestuur, het stichtingskantoor en de schooldirecteuren? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van de functie of over de procedure, schroom niet om contact op te nemen met Jan Rozenbroek, sr. consultant bij ScoliX op 06 – 3046 3294.

Ingangsdatum: 1 mei 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

Informatie over de organisatie
De Fontein is gehuisvest in een ruim opgezet schoolgebouw met inpandig een BSO en een kinderopvang. Dit schooljaar groeit de school door naar ca. 280 leerlingen. Het team van De Fontein bestaat uit verschillende groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs,
een intern begeleider (waarmee je nauw samenwerkt), twee onderwijsassistenten, een conciërge, een collega die ondersteuning biedt, een overblijfcoördinator en een invalleerkracht. De ouderpopulatie is divers en betrokken. De Fontein werkt nog met een traditioneel
rooster maar de voorbereidingen om over te gaan naar een continurooster worden getroffen. De Fontein is een VVE-school en een Kanjerschool. De (uitstroom)resultaten zijn gemiddeld tot goed. De relatie met de MR is constructief.

De Fontein is één van de dertien scholen (zestien locaties) van Vechtstreek + Venen, een stichting voor basisonderwijs met een protestants-christelijke grondslag in de gemeentes Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. Vechtstreek + Venen streeft ernaar om
innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden aan de leerlingen op haar scholen. De scholen vormen daarbij de verbindende factor met de omgeving van de leerlingen. De kernwaarden van de stichting zijn: vertrouwen, verbinding en vakmanschap.
Vechtstreek + Venen is gericht op continue ontwikkeling van haar medewerkers.

Bekijk de websites van De Fontein en
Stichting Vechtstreek + Venen voor meer informatie.

Wat vragen wij?
Competenties en vaardigheden

  • Je werkt visie-gestuurd aan de school- en teamontwikkeling.
  • Je hebt een coachende leiderschapsstijl, stuurt op kwaliteiten binnen het team en je durft ook te sturen en te stimuleren.
  • Je houdt focus, stelt prioriteiten en bewaakt de voortgang. Je maakt successen zichtbaar.
  • Je bent communicatief sterk, verbindend en je creëert draagvlak voor veranderingen. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
  • Je zoekt actief de samenwerking met ouders en andere partners in de wijk.

Functie-eisen

  • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
  • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het (primair) onderwijs en je visie op onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen op De Fontein.
  • Je onderschrijft de strategische koers van Vechtstreek + Venen en levert een actieve bijdrage in het directieberaad. 
  • Je kunt je identificeren met de christelijke identiteit van De Fontein en Vechtstreek + Venen.

Sollicitatieinformatie

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt deze
wervings- & selectieprocedure
voor Vechtstreek + Venen. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief
uiterlijk 6 februari 2023 voor 09.00 uur via
het sollicitatieformulier
op onze website.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Mijdrecht. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 6 februari 2023
Voorgesprekken ScoliX: 9 februari 2023
1e gesprek BAC: 16 februari 2023
2e gesprek BAC: 23 februari 2022

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?

Voor meer informatie, neem contact op met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of via 020 737 00 61.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over De Fontein via Scolix

De Fontein is één van de dertien scholen (zestien locaties) van Vechtstreek + Venen, een stichting voor basisonderwijs met een protestants-christelijke grondslag in de gemeentes Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. Vechtstreek + Venen streeft ernaar om innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden aan de leerlingen op haar scholen. De scholen vormen daarbij de verbindende factor met de omgeving van de leerlingen. De kernwaarden van de stichting zijn: vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Vechtstreek + Venen is gericht op continue ontwikkeling van haar medewerkers.

Solliciteer