Overzicht

Het Leo Kannercollege in Leiden zoekt met ingang van 1 juni 2023 een coördinator die soepel schakelt tussen leidinggeven en leerlingzorg. Je voelt je senang bij verantwoordelijkheid dragen en delen. Samen werken en samenwerken zijn bij jou synoniem.

Je nieuwe werk en jij
De coördinator die we zoeken heeft een achtergrond als orthopedagoog en leerkracht.
 
Op het Leo Kannercollege heeft elk leerjaar twee coördinatoren, ieder met hun eigen zwaartepunt. Als coördinator‘tandem’ zorgen jullie samen dat iedereen in het leerjaar op koers blijft. Leidinggeven is een belangrijk deel van je werk. Scherp observeren, het
gesprek aangaan, afspraken maken en zorgen voor follow-up, het gaat je allemaal gemakkelijk af. Het leerjaar waaraan je leiding geeft, kan variëren.
 
Veel beslissingen binnen het leerjaar en dus ook de bijbehorende verantwoordelijkheid berusten bij jou en je collega-coördinator. Bij alles wat jullie doen, staat het belang van de leerlingen op de eerste plaats. Je beseft dat we als school niet kunnen toveren
en dat het draait om kleine stappen en een realistisch perspectief. Ook als de werkdruk en de spanning stijgen, houd je het hoofd koel.
 
Als coördinator op het Leo Kannercollege zoek je actief de samenwerking op, binnen én buiten je leerjaar. Je bent de gespreks- en sparringpartner van collega’s, leerlingen, ouders en bijvoorbeeld hulpverleningsinstanties. Verder participeer je actief in het
managementteam van de locatie. Je volgt en anticipeert op landelijke ontwikkelingen in V(S)O-land, je ontwikkelt lange termijnplannen voor de locatie en vertegenwoordigt de locatie extern. Tot slot hoort ook het voeren van kennismakingsgesprekken met aspirant-leerlingen
bij je klus. 

Locatie
Het Leo Kannercollege in Leiden biedt voltijds dagonderwijs in drie leerwegen: vmbo-tl, havo en vwo. Alle leerlingen hebben een diagnose in het autisme-spectrum.
 
Hier zijn we trots op:

  • Leerlingen mogen zichzelf zijn
  • Nauwe samenwerking met leerlingen, ouders en hulpverleners
  • Groei in de breedte, zowel sociaal-emotioneel als cognitief

 
Structuur, overzichtelijkheid en voorspelbaarheid zijn voor onze leerlingen sleutelbegrippen. Op het Leo Kannercollege hebben de leerlingen les in kleine klassen, met vaste leerkrachten en een vast lokaal. We zoeken naar ruimte en mogelijkheden om leerlingen
in de breedte te laten groeien en hun zelfstandigheid te vergroten.
 
Directeur Rick van het Maalpad: “Onze leerlingen worden gezien. We denken niet in hokjes. Wij bieden een rustige en veilige omgeving waar ze tot groei komen. In het leren, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling en omgang met anderen. En dat doen we samen.
Samen met de leerling, zijn ouders en hulpverleners, want school maken we samen.”

 

Je hebt een afgeronde opleiding orthopedagogiek en bent in het bezit van een lesbevoegdheid. Bij voorkeur heb je ook een opleiding tot leidinggevende in het onderwijs gevolgd.

Sollicitatieinformatie

Nieuwsgierig naar onze locatie of op zoek naar meer informatie? Bel of mail dan met onze directeur Rick van het Maalpad. Hij is bereikbaar op 071-5237 237 of via
r.vanhetmaalpad@leokanner.nl.
 
Sollicitatiebrieven met curriculum vitae ontvangen we graag voor 9 februari 2023 op
vacature@leokanner.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 

Over Leo Kannercollege VSO

Solliciteer