Overzicht

Vacature docent ‘Dienstverlening en procucten’ op MY college

Voor aankomend schooljaar is MY college op zoek naar een innovatieve docent Dienstverlening en Producten met nadruk op het lesgeven in multimedia en presenteren & promoten. Heb jij een bevoegdheid voor het vak Dienstverlening & Producten of ben je bereid deze
te halen en ben jij een echte teamplayer? Wil jij een gevarieerde functie op een school die kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innovatief onderwijs vorm geeft naar het onderwijsconcept Kunskapsskolan? Lees dan snel verder en solliciteer!

Onderwijs op MY college

MY college biedt eigentijds en innovatief onderwijs. Op gepersonaliseerde wijze leiden we jongeren op om hun diploma te behalen en we bereiden ze voor op functioneren in de maatschappij, waarbij je méér vaardigheden nodig hebt om te slagen, dan dat wat in het
examenprogramma vakinhoudelijk aangeboden wordt. Om dat te realiseren bieden wij gepersonaliseerd leren volgens het onderwijsconcept Kunskapsskolan.

MY college is een school waar leerlingen intensief worden begeleid, uitgedaagd en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. En zij, in de mate waarin zij dat aankunnen, langzaam maar zeker regie mogen pakken over hun ontwikkeling. Steeds intensief begeleid
door hun hun vaste leraar/coach, waardoor zij veel meer meekrijgen dan de eindexameneisen verlangen.

Wat heeft MY college jou als docent te bieden?

Op MY college staat een fantastisch team te wachten om met jou samen te werken. We werken graag met elkaar samen en communiceren transparant en intensief om de lijnen kort te houden. Er is veel contact op de werkvloer tussen collega’s, maar ook teamleiders
en directie zijn zichtbaar op de werkvloer en bereikbaar om te faciliteren en begeleiden waar nodig.
Net zoals we het beste uit onze leerlingen willen halen, willen we dat ook voor onze docenten. We zetten je graag in je kracht en hebben aandacht voor jouw persoonlijke doelen en ontwikkeling. Vanzelfsprekend hoort daar begeleiding bij als je bij ons komt werken,
maar ook jouw doelen op de langere termijn zijn voor ons belangrijk. We stimuleren en ondersteunen je graag om ook daarin verder te groeien.

Hoe is D&P ingericht op MY college?

Aankomend schooljaar gaan wij binnen D&P nog een stap verder met gepersonaliseerd leren. Zo zullen wij de leerlingen 1 dag per week op stage laten gaan, waarbij ze opdrachten moeten maken om verschillende eindtermen van D&P af te dekken in hun stage. Om ze
hiervoor met de juiste skills op pad te sturen, zullen de leerlingen bij het profiel onderdeel voorgaand aan de stage, zich enige vaardigheden moeten aanleren zoals rekenen, Microsoft Office en LOB. Om hun eigen stageplek te vinden zal er een stagemarkt worden
georganiseerd door de leerlingen. Naast de stagedag zal de leerling gepersonaliseerd zijn profielen invullen. Dit doen ze niet door klassikaal profiel onderdelen te volgen, maar door middel van inschrijving op workshops. Zo kan de leerling zelf bepalen op
welk moment hij wat gaat leren. Op het einde van leerjaar 3 moet de leerling alle onderdelen hebben gedaan om het examen in de profiel onderdelen D&P te mogen doen. Het examen zal dan ook komend schooljaar in leerjaar 3 worden afgenomen.
In leerjaar 4 wordt er ingezet op een goede doorstroom naar het MBO en LOB begeleiding en bieden wij 20 keuzevakken aan waar de leerling er 4 van mag kiezen die aansluiten bij de vervolgopleiding van de leerling. De lessen D&P worden in blokken gegeven van
4 of 5 eenheden van 40 minuten over meerdere dagen.
In de onderbouw maken de leerlingen al kennis met D&P bij het vak Juniors skills , waar zij 2 uur in leerjaar 1  en 4 uur per week in leerjaar 2 praktisch kennismaken met vaardigheden en workshops die aansluiten als doorlopende leerlijn op D&P in de bovenbouw.
Het geven van deze lessen kan een onderdeel zijn van de werkzaamheden.

Lesinhoud docent D&P

De lessen die je gaat geven zijn zowel in de onderbouw als in de bovenbouw met kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar in kleine groepen.

 Als docent Dienstverlening en Producten geef je les in de profieldelen;

-presenteren, promoten en verkopen
-een multimediaal product maken.

 Naast de D&P profieldelen komt er na komend schooljaar ook mogelijkheid om andere keuzevakken aan te bieden in leerjaar 4.

 
 
 

Wat zoekt MY college?

Wij zoeken iemand die zich langere tijd aan MY college  wil binden en een vaste waarde wil worden van ons fijne team. Het is belangrijk dat je graag samenwerkt en gezien de variatie aan werkzaamheden zoeken we iemand die flexibel is ingesteld. Goede communicatieve
vaardigheden zijn essentieel.

Een bevoegdheid voor het vak ‘Dienstverlening & Producten’ is een pré, maar ook als je bereid bent deze te halen horen we graag van je. Dat laatste geldt ook voor bevoegde praktijkdocenten die raakvlakken hebben met de beschreven lesinhoud.

Onze leerlingen zoeken een docent die ze kan stimuleren, uitdagen en motiveren waar nodig. Kortom een docent met hart voor onze doelgroep.

Het pakket van MS Office kent geen geheimen voor jou en je bent ICT-vaardig.

Sollicitatieinformatie

Over MY college

MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige vmbo-school waar wordt gewerkt vanuit het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan. Dit houdt in dat leerlingen werken op hun eigen niveau en tempo. Het onderwijs wordt gepersonaliseerd aangeboden. Door middel van coaching en een duidelijke structuur leren we ze eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We noemen dit MY learning.
Daarnaast heeft MY college het profiel Dienstverlening en Producten als uitstroomprofiel, oftewel MY skills.
Hier leren we onze leerlingen allerlei vaardigheden aan, zodat zij in de breedte worden opgeleid voor de vervolgopleiding in het mbo. Zo kunnen ze in leerjaar 3 een aantal keuzevakken doen om te ontdekken waar ze aanleg en passie voor hebben. In leerjaar 4 is er vervolgens een verplicht maar breed aanbod middels 4 profielmodules.
MY college biedt een prettige werkomgeving in een goed lopend team. Er is veel ruimte voor persoonlijke doelen en ontwikkeling, maar ook voor eigen initiatief. Op MY college zetten we leerlingen en docenten in hun kracht.

De leerling is het begin- en het eindpunt van ons denken en doen. De 10 beloftes die op onze homepage staan en de 4 pijlers (trots, structuur, persoonlijk en verbinden) die hieraan ten grondslag liggen, zijn uitgewerkt in een vernieuwend onderwijsconcept dat zich kenmerkt door:
Talentontwikkeling
Wij willen bij de leerling aanleg en passie bij elkaar brengen door te werken aan houding en het bieden van gelegenheid tot kennismaken en ontwikkelen. Dit geldt zowel op het persoonlijke vlak als op het vlak van het toekomstig werkzame (beroeps)leven.
Breed ontwikkelperspectief van onze leerlingen
Leerlingen moeten eerst hun referentiekaders verbreden, weten wat er te kiezen valt, om vervolgens door gedegen, begeleide reflectie tot betere keuzes te komen.
Samenwerking met andere externe partijen
Om een breed aanbod te kunnen aanbieden, vorm te geven en/of uit te voeren.
Eigentijds vernieuwend onderwijsaanbod
Zoals al aangegevenn volgen de leerlingen in het derde jaar 4 keuzevakken, naast de avo-vakken. Het aanbod is zeer divers: schoonheidsbehandeling (MY beauty), wereldkeuken (MY world kitchen), Drone Challenge, Print it, MY care etc. De keuzevakken beslaan de werkdomeinen van horeca, techniek, zorg en (multi)media. Er valt wat te kiezen.

In de onderbouw hebben we de “vakken” MY future en Junior skills. Ict-vaardigheden, LOB, cultuurlessen (waarden) en talentontwikkeling staat hier centraal. Er wordt gewerkt met iPads in alle leerjaren. 

We werken met leseenheden van 40 minuten. Naast instructielessen waarbij ook ruimte is voor verwerking hebben de leerlingen ook keuzewerktijd. In principe zijn alle groepen heterogeen samengesteld. Voor de bovenbouw wordt een keuze gemaakt voor welk niveau ze opgaan voor het examen. Het is de bedoeling dat de leerling vanaf leerjaar 1 in dezelfde stamgroep zit.

In het model van Kunsskapskolan wordt intensief gewerkt aan het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid van de leerling. Het systeem biedt veel flexibiliteit in het programmeren van de lessen en leerlingen werken in principe op hun eigen niveau. Elke leerling heeft individuele coaching 1 maal per week, en elke dag wordt met de eigen stamgroep opgestart en afgesloten. Er is veel structuur. Dit jaar gaan de eerste leerlingen die 4 jaar in dit model hebben gewerkt de school verlaten.

MY college is volop in ontwikkeling en de leerlingaantallen nemen elk jaar toe. De school heeft ongeveer 400 leerlingen en circa 60 personeelsleden. Dat is groot genoeg voor een gevarieerd aanbod maar ook klein genoeg om een kleinschaligheid te kunnen waarborgen waar iedereen zich veilig en thuis voelt met “korte lijnen” en veel eigen verantwoordelijkheid.

Een passende opleiding en een zo persoonlijk mogelijke begeleiding van de leerling in dat leerproces, zijn op MY college onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat de school een uitgebreide zorgstructuur heeft waarbij duidelijk is waar en bij wie verantwoordelijkheden liggen. Zeker voor een beginnend docent biedt deze “backup” houvast. De coach neemt een centrale rol in bij de begeleiding van zijn/haar stamgroep.

De school kent een onderbouw (1e en 2e jaar) en bovenbouw (3e en 4e) die door een teamleider worden aangestuurd. Daarnaast zijn er leerjaarcoördinatoren. Elke werkdag start het gehele team om 8.00 uur met een centraal overleg van 30 minuten. 

Kortom; hou jij van “korte lijnen”, ontwikkelkansen, veel eigen verantwoordelijkheid maar toch ook de zekerheid om terug te kunnen vallen op een duidelijke structuur? Je wilt deel uitmaken van een enthousiast team en met de mouwen opgestroopt invulling geven aan ons motto: Alles draait om jou! Solliciteer dan nu via MeesterBaan.

Solliciteer