Overzicht

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht groep 7, 1,0 fte. 

De Triangel is een christelijke basisschool, waar leerlingen en leraren merkbaar werk- en leerplezier ervaren.
We werken vanuit het leerstofjaar klassensysteem, waarbij we een actieve lerende houding bij onze leerlingen ontwikkelen.
We stemmen hierbij zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen.
Groep 7 is een groep met 19 leerlingen.
 
 

Ben jij onze nieuwe collega die:
· vanuit een levend geloof in Jezus Christus wil werken in onderwijs dat gebaseerd is op de gereformeerde grondslag
· flexibel is, structuur kan bieden en een fijne werksfeer kan creëren
· goed om kan gaan met verschillen tussen leerlingen, zowel op het gebied van gedrag als op cognitief vlak
· kinderen het gevoel kan geven dat ze écht gezien worden
· goede contacten met ouders kan onderhouden
· goed kan samenwerken als teamlid?
 
Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen
met Bianca Offereins (directeur) tel. 0522-291355 of 06-285 288 83.
 
Ben je minder uren beschikbaar?
Dan ben je ook van harte welkom om te reageren!  
 
Ben je geïnteresseerd?
Maak je interesse kenbaar door uiterlijk 20 september 2022 je motivatie en CV te mailen naar biancaoffereins@ijsselrijk.nl, t.a.v. Bianca Offereins.
 
 

Over De Triangel

Scholengroep IJsselrijk bestaat uit 16 basisscholen die christelijke onderwijs geven.

Solliciteer