Overzicht

Organisatie
 
Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen
en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen om de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van
de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.
 
Het orthopedagogisch-didactisch centrum / OPDC
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het OPDC in Den Haag, een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) is bestemd voor leerlingen waarvan de stamschool niet langer in staat is een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te bieden, maar waarvoor in het VSO geen passende plaats is.
 
Voor de het OPDC hebben wij z.s.m. een parttime gedragswetenschapper nodig die de leerling trajecten moet uitzetten en bewaken. Ben jij ons extra paar handen? Lees dan snel verder.
 

Functie-eisen
 
Profiel
Wij zoeken een ervaren collega die op korte termijn inzetbaar is in de organisatie.
Ben jij op korte termijn inzetbaar en weet jij om te gaan met leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs zijn vastgelopen? Sta je ook nog stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou!
 
Hoofdtaken
De gedragswetenschapper draagt zorg voor de leerlingenbegeleiding van het OPDC:

 • Organiseert het inhoudelijke deel van de leerling besprekingen en is hierbij verantwoordelijk voor het integratieve beeld van de leerling binnen het OPDC;
 • Bewaakt de sociaal emotionele voortgang van de leerling en past gedurende de plaatsing OPDC daar waar nodig ontwikkelperspectief/uitstroomprognose aan;
 • Observeert leerlingen zowel individueel als in groepsverband;
 • Voert gesprekken met de leerlingen wanneer deze dreigen vast te lopen en zet daarbij gericht behandeling in;
 • Doet de intake, stelt een ontwikkelperspectief ((start)OPP) op, inclusief handelingsadviezen, monitort (of laat dit doen) en evalueert periodiek met alle betrokkenen;
 • Adviseert het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van leerlingen;
 • Verwijst/begeleidt naar externe instellingen voor onderzoek/hulpverlening/behandeling;

De gedragswetenschapper draagt bij aan de zorg voor het onderwijsprogramma van het OPDC:

 • Analyseert dossierstukken/toets- en testgegevens en het niveau, de schoolbaarheid, leerbaarheid en belastbaarheid van leerlingen en komt op basis hiervan tot een passend onderwijsprogramma en ontwikkelperspectief/uitstroomprognose;
 • Monitort de didactische ontwikkeling en signaleert de belemmeringen en past gedurende plaatsing OPDC daar waar nodig het ontwikkelperspectief/uitstroomprognose aan;
 • Evalueert en initieert aanpassingen in het onderwijsprogramma in het algemeen i.s.m. mentoren en coördinator en afdelingsleider;
 • Stemt het onderwijsprogramma af met de twee andere programmaonderdelen (training en zorg) op leerling-, klas- en schoolniveau.

 
Kortom een breed pakket aan taken!

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een diploma op WO-niveau (orthopedagogiek of psychologie);
 • Je hebt ervaring in een gelijksoortige functie en met onze doelgroep;
 • Je hebt ruime ervaring met het orthopedagogisch en orthodidactisch handelen in het (speciaal) voortgezet onderwijs;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van passend onderwijs, jeugdhulpverlening en de sociale kaart in de regio haaglanden.

 

Sollicitatieinformatie

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 25 november a.s. in.
Hoor je na 29 novmeber niets van ons? Dan kun je ervan uit gaan dat wij geen gebruik maken van jouw sollicitatie.

Als wij enthousiast zijn over jouw sollicitatie, nemen wij op korte termijn contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste kennismakingsgesprek.

Vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjan van Duijvnvoorde-Fruman, directeur OPDC.

Zie website voor de contactinformatie.

VOG
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het overleggen van een geldige VOG nadrukkelijk vereist. Indien u de VOG-verklaring niet tijdig kunt overleggen of als deze feiten oplevert die niet verenigbaar zijn met uw toekomstige werkzaamheden voor het SWV,
kan u niet starten in uw nieuwe baan.
 
Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Over FlexCollege OPDC SWVZHW

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
 
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij hen passende en positieve  manier voort kunnen zetten.
 
Het FlexCollege biedt leerlingen een drieledig programma-aanbod:
Het onderwijsprogramma
Het trainingsprogramma
Het zorgprogramma
 
Het leren is leidend, dat wil zeggen dat het trainings- en zorgprogramma ten dienste van het onderwijsprogramma staan. Veel van de Flexleerlingen hebben om diverse redenen belemmeringen in het leren, dan wel het leerbaar zijn. Deze belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk door het trainings- en zorgaanbod verholpen. Het trainingsprogramma omvat zowel een didactisch als een sociaal-emotioneel (op schoolgedrag gericht) component.
 
Kenmerkend voor het FlexCollege is het pedagogisch-didactisch klimaat berustend op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel (SCM), RET (rationele -emotieve therapie) en Oplossingsgericht werken (OGW).
 
In het kort zijn deze uitgangspunten:
Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
Het versterken van vaardigheden waar nodig
Regie over eigen handelen
Werken aan wat werkt
Uitgaan van eigen kracht en netwerk
 
Het SCM dient als Beginsel, RET als de Bouwstenen van onze taal en OGW als onze Basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.
 

Solliciteer