Overzicht

De OBS Bijvanck
Op onze school werken we met plezier en succes aan talent. Door middel van diverse trainingen leren we de kinderen hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen, gaan we pestgedrag tegen, trainen de kinderen hun weerbaarheid en leren ze solidair te zijn
met hun klasgenoten Onze school is een afspiegeling van de maatschappij waarin we leven; we doen er dan ook alles aan om iedereen zich écht thuis te laten voelen.
De OBS Bijvanck heeft 210 leerlingen verdeeld over negen groepen. We streven naar een omgeving voor de leerlingen waarin zij betekenisvol leren vanuit welbevinden en betrokkenheid. Onze leerlingen krijgen extra ondersteuning of juist extra uitdaging daar waar
behoefte aan is.

Je bent een enthousiaste en daadkrachtige leerkracht die kinderen de ruimte kan geven. Je hebt een warme en stevige persoonlijkheid. Je bent oprecht en ziet wat elk kind nodig heeft. Natuurlijk kan je goed samenwerken en je bent communicatief vaardig.  Onze
voorkeur gaat uit naar iemand die:

  • een veilig leer- en leefklimaat belangrijk vindt
  • afstemt op de onderwijsbehoeften van leerlingen
  • openstaat voor vernieuwingen en zelf ideeën en oplossingen aandraagt. Wij kijken uit naar een collega die de behoefte heeft om zich verder te ontwikkelen
  • lef toont en positieve energie uitstraalt
  • structuur biedt en op het juiste moment loslaat
  • in verbinding staat met kinderen, ouders en team

Sollicitatieinformatie

Meer informatie
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de locatiedirecteur van de school mw. Bianca de Saegher-Dop, telefoon 06-53937426 of directie@obsbijvanck.nl .

Interesse?
Solliciteer snel en gemakkelijk via deze site. Je hoeft geen motivatiebrief te schrijven; vertel ons wie je bent, wat je beweegt en waarom jij wilt werken bij onze school. 

Over OBS Bijvanck

De OBS Bijvanck is een Openbare Basisschool die voor alle leerlingen een optimale leer- en leefomgeving schept waarin het kind zich onderwijskundig en sociaal-emotioneel volwaardig kan ontplooien.

Talent Primair
Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

De meeste scholen binnen onze stichting zijn openbare basisscholen. Daarnaast hebben we vijf Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Met meer dan 500 medewerkers verzorgen wij op 25 locaties in Gooi en Vechtstreek uitdagend basisonderwijs aan circa 5000 leerlingen.

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid! 

Solliciteer