Overzicht

OBS de Kamperfoelieschool in Huizen
De Kamperfoelieschool is en openbare basisschool in Huizen met ruim 120 leerlingen verdeeld over vijf groepen in de wijk Huizermaat Noord. Er is een open en toegankelijke sfeer en de school groeit in leerlingenaantal. De Kamperfoelie kent een gemengde populatie.
Het team is zeer betrokken en bestaat uit gemotiveerde en collegiale professionals die met elkaar de school dragen. Ieder kind wordt gezien en heeft zijn eigen talent. Onze school heeft een openbaar karakter, dat houdt in dat ieder kind en iedereen leerkracht
welkom is ongeacht zijn sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Onze missie: Rust, ruimte en resultaat
Een belangrijk thema op onze school is zelfstandig werken. Dit geven we vorm door de inzet van korte bondige instructie, het werken met een weektaak en een gedifferentieerd aanbod. Leerstof wordt zoveel mogelijk verwerkt op een Chromebook. ICT neemt dan ook
een belangrijke plaats in. De leerlingen leren in hoge mate om te nemen te nemen door zelf het werk te plannen . 

Op de Kamperfoelieschool staat ’taal’ centraal. Vanaf de peuterleeftijd krijgen de leerlingen Engelstalige activiteiten aangeboden, daarnaast is er veel aandacht voor woordenschatontwikkeling. De school heeft het Kanjerkeurmerk; alle leerkrachten zijn gecertificeerd
Kanjertrainer. Er is sprake van een grote ouderbetrokkenheid.
 

Je bent een enthousiaste  en daadkrachtige leerkracht die goed onderwijs verzorgt voor de leerlingen. Je draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en aan een goede sfeer in en buiten de klas. Je hebt natuurlijk overwicht en bent in staat
om te schakelen tussen verschillende groepen en niveaus. Wij kijken uit naar een collega die de behoefte heeft om zich verder te ontwikkelen. Verder beschik je over:

  • een afgeronde Pabo-opleiding, je bent lesbevoegd;
  • Zij-  instromers nodigen wij ook van harte uit te solliciteren! 
  •  

Sollicitatieinformatie

Meer informatie
Heb je een vraag over deze vacature? Neem contact op met Mariska van der Woude, locatiedirecteur, 035 5252561 of Bart van der Vlist, meerscholendirecteur, 035 5252561.

Interesse?
Solliciteer snel en gemakkelijk via deze site. Je hoeft geen motivatiebrief te schrijven maar vertel ons wie je bent, wat je beweegt en waarom jij wilt werken bij onze school. 

Over Kamperfoelieschool

OBS de Kamperfoelieschool in Huizen
De Kamperfoelieschool is en openbare basisschool in Huizen met ruim 100  leerlingen verdeeld over vijf groepen in de wijk Huizermaat Noord. Er is een open en toegankelijke sfeer en de school groeit in leerlingenaantal. De Kamperfoelie kent een gemengde populatie. Het team is zeer betrokken en bestaat uit gemotiveerde en collegiale professionals die met  elkaar de school dragen. Ieder kind wordt gezien en heeft zijn eigen talent. Onze school  heeft een openbaar karakter, dat houdt in dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is ongeacht zijn sociale, culturele of levensbeschouwelijke  achtergrond.

Talent Primair
Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

De meeste scholen binnen onze stichting zijn openbare basisscholen. Daarnaast hebben we vijf Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Met meer dan 500 medewerkers verzorgen wij op 25 locaties in Gooi en Vechtstreek uitdagend basisonderwijs aan circa 5000 leerlingen.

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid! 

Solliciteer