Overzicht

Vanuit ons Dienstencentrum worden ruim 30 reguliere scholen in de Zaanstreek begeleid bij de vormgeving van passend onderwijs. Ons team bestaat uit schoolmaatschappelijk werkers, gespecialiseerde leerkrachten, specialisten passend onderwijs, schoolondersteuners
en orthopedagogen.

De kerntaken van de schoolondersteuner zijn gericht op het ondersteunen van reguliere scholen bij de vormgeving van passend onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan het helpen optuigen van een effectieve zorgstructuur, deelname aan het ondersteuningsteam en
het toekennen van ondersteuningsarrangementen.

 

Wij zoeken een collega die

 • een universitaire studie heeft afgerond als orthopedagoog met de aantekening diagnostiek
 • kennis en ervaring heeft op het gebied van diagnostiek (en behandeling)
 • enige jaren ervaring heeft met het werken in een onderwijsgerelateerde setting
 • een sterk ontwikkeld analytisch vermogen heeft
 • in staat is tot het geven van handelingsgerichte adviezen
 • energiek, open en flexibel is
 • systeemgericht en oplossingsgericht kan werken
 • empathisch is, goed kan luisteren en aansluiten op de ander maar ook directief kan zijn wanneer nodig

Tot de aanbeveling strekt als je in een organisatie wilt werken met gemotiveerde collega’s, kennis wilt delen, maar ook veel wil leren, graag samenwerkt met allerlei functiegroepen, goed kan relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor.

Sollicitatieinformatie

Voor inlichtingen kun je terecht bij Babs Schipper, directeur van het dienstencentrum: 06-57784780 of bezoek de website: www.dczaanprimair.nl.

Over Dienstencentrum

Het Dienstencentrum valt onder het bestuur van Zaan Primair.

Het DC heeft tot kerntaak om de scholen te ondersteunen bij het inrichten van de basisondersteuning. Op het DC werken verschillende soorten specialisten die kunnen worden ingezet:

 

 1. Elke reguliere school heeft een schoolondersteuner toegewezen gekregen. Deze ondersteuner neemt deel aan de zorgteambesprekingen, denkt kritisch mee met de school over de vormgeving van passend onderwijs en ondersteunt bij de aanvragen voor specifieke – extra toe te kennen – arrangementen.
 2. Een schoolmaatschappelijk werker is eveneens toegewezen aan de scholen. Deze specialist kan een schakelfunctie vervullen tussen school en ouders en tussen school en jeugdhulpverlening.
 3. Ook kan de school een beroep doen op specialisten passend onderwijs die expertise hebben ontwikkeld op het gebied van passend onderwijs. Ondersteuningsaanvragen kunnen gedaan worden op leerling-, groeps- en schoolniveau.
 4. Sommige leerlingen zijn voor het leren afhankelijk van de instructie van gespecialiseerde leerkrachten. Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in taal/lezen, rekenen en hoogbegaafdheid en geven leerlingen van reguliere scholen extra ondersteuning in zgn. hulpklassen.
 5. Tenslotte kunnen scholen een beroep doen op een van onze onderzoekers, die bevoegd zijn om intelligentie- en gedragsonderzoek te doen. Zij kunnen worden ingeschakeld voor een observatie in de groep, maar ook voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

Solliciteer