Overzicht

Organisatie

Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen
en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal
kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Voor het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) zoeken wij een administratief secretarieel medewerker.

Informatie over het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC)
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het OPDC in Den Haag, een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Het OPDC is bestemd voor leerlingen waarvan de stamschool niet langer in staat is passend onderwijs en ondersteuningsaanbod te bieden, maar waarvoor in het vso geen passende plaats is.
De missie van het OPDC is het continueren van onderwijs aan deze leerlingen zodat ze hun schoolloopbaan, op een bij hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.

Profiel
Wij zoeken een proactieve en communicatief vaardige collega met een hands-on mentaliteit, die vanzelfsprekend beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, dienstverlenend en organisatorisch sterk is.
Heb jij ruime werkervaring in een soortgelijke zelfstandige functie het liefst binnen het onderwijs? Dan zijn wij benieuwd naar jou!

Hoofdtaken
De administratief secretarieel medewerker verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning van de directeur OPDC door: 

 • Het behandelen van de post, inclusief het mailverkeer, het signaleren van urgente (post)stukken en het toevoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden.
 • Het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie over diverse onderwerpen aan belanghebbenden en het geven van een algemene toelichting op interne regelingen en procedures.
 • Het beheren en bewaken van de agenda van de directeur en de afdelingsleiders, het onderkennen van het belang van te maken afspraken en het vervullen van de bufferfunctie.
 • Het administratief/organisatorisch plannen, voorbereiden en organiseren van vergaderingen en andere bijeenkomsten, het complementeren en archiveren van vergaderstukken, het notuleren en het maken van verslagen en/of samenvattingen.
 • Het afhandelen van actiepunten, planningen opstellen en de voortgang hiervan bewaken en anderen attenderen op gemaakte afspraken.
 • Het bewaken van de toegewezen procedures (inclusief de vereisten), termijnen en deadlines.
 • Het signaleren van stagnaties en knelpunten in de uitvoering van de administratieve processen ten behoeve van genomen besluiten en het aandragen van oplossingen hiervoor.
 • Het doen van voorstellen voor aanpassingen van de administratieve procedures.
 • Het voorbereiden van besluiten en het verzorgen van informatie hieromtrent.
 • Het op verzoek uitwerken van conceptteksten of het opstellen van brieven.
 • Het invullen van formulieren, het opstellen van standaardovereenkomsten en het informeren van (intern/extern) belanghebbenden.
 • Het toetsen, beheren en bewaken contracten aan de hand van voorschriften op volledigheid en juistheid.
 • Het ontvangen van bezoekers.
 • Het aanleggen en onderhouden van dossiers en deze beheren en actualiseren.
 • Het verwerken en verzamelen van gegevens in/uit de diverse administratieve systemen en stelt periodieke managementoverzichten op.

Kortom een breed pakket aan taken, waarin ruimte is om je functie verder uit te diepen en ruimte wordt geboden voor groei en persoonlijke ambitie binnen je vakgebied.

 

Functie-eisen

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent bij voorkeur mbo4 geschoold;
 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding van managementondersteuner of (directie) secretaresse en/of je hebt tenminste 5 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie;
 • Je kunt goed omgaan met piekbelasting en je bent stressbestendig;
 • Je beschikt over de volgende competenties flexibiliteit, servicegerichtheid en proactief;
 • Je hebt bovengemiddelde kennis van MS Office zoals MS Teams, Outlook, Excel, Word, SharePoint en PowerPoint;
 • Je beheerst de Nederlands taal in woord en schrift;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en telefonische vaardigheden;
 • Ervaring met en kennis van het online enquêteprogramma Survey vinden wij belangrijk;
 • Ervaring met en kennis van communicatiesysteem Onderwijs Transparant is een pré;
 • Ervaring binnen het onderwijs is een pré.

Sollicitatieinformatie

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 25 november a.s. in.
Hoor je na 29 novmeber niets van ons? Dan kun je ervan uit gaan dat wij geen gebruik maken van jouw sollicitatie.

Als wij enthousiast zijn over jouw sollicitatie, nemen wij op korte termijn contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste kennismakingsgesprek.

Vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjan van Duijvnvoorde-Fruman, directeur OPDC.

Zie website voor de contactinformatie.

VOG
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het overleggen van een geldige VOG nadrukkelijk vereist. Indien u de VOG-verklaring niet tijdig kunt overleggen of als deze feiten oplevert die niet verenigbaar zijn met uw toekomstige werkzaamheden voor het SWV,
kan u niet starten in uw nieuwe baan.
 
Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Over FlexCollege OPDC SWVZHW

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
 
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij hen passende en positieve  manier voort kunnen zetten.
 
Het FlexCollege biedt leerlingen een drieledig programma-aanbod:
Het onderwijsprogramma
Het trainingsprogramma
Het zorgprogramma
 
Het leren is leidend, dat wil zeggen dat het trainings- en zorgprogramma ten dienste van het onderwijsprogramma staan. Veel van de Flexleerlingen hebben om diverse redenen belemmeringen in het leren, dan wel het leerbaar zijn. Deze belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk door het trainings- en zorgaanbod verholpen. Het trainingsprogramma omvat zowel een didactisch als een sociaal-emotioneel (op schoolgedrag gericht) component.
 
Kenmerkend voor het FlexCollege is het pedagogisch-didactisch klimaat berustend op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel (SCM), RET (rationele -emotieve therapie) en Oplossingsgericht werken (OGW).
 
In het kort zijn deze uitgangspunten:
Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
Het versterken van vaardigheden waar nodig
Regie over eigen handelen
Werken aan wat werkt
Uitgaan van eigen kracht en netwerk
 
Het SCM dient als Beginsel, RET als de Bouwstenen van onze taal en OGW als onze Basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.
 

Solliciteer