Overzicht

Obs de Delta heeft al missie kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de huidige; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo.
Creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit en een innovatieve mentaliteit zijn eigenschappen die belangrijk zijn om goed te functioneren in de wereld van morgen. 

Unitonderwijs
Op de Delta wordt gewerkt met units die bestaan uit stamgroepen. Een unit is een leergemeenschap die bestaat uit meerdere groepen (stamgroepen). De kinderen werken op een leerdoelgerichte wijze; ieder kind werkt in zijn eigen tempo aan de leerdoelen. Er is
een creatief-techniek ruimte, een natuurlijk schoolplein en er zijn leerpleinen waar kinderen samen kunnen leren en spelen. 

Wonen in de Zaanstreek
In samenwerking met gemeente en woningbouwvereniging kunnen we betaalbare woonruimte aanbieden in Zaanstad. Eén van de voorwaarden is dat je minimaal 32 uur bij Zaan Primair in dienst moet komen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling P&O
via 075-6504888 of po@zaanprimair.nl.

Wij zoeken een collega die

  • Affiniteit heeft met onderwijsvernieuwing
  • In heet bezit is van een afgeronde Pabo-opleiding

Sollicitatieinformatie

Voor informatie kan je terecht bij Linda Bartels, directeur van de Delta, telefoon nummer: 06-50479768. Of op de website: /www.obsdedelta.eu/

Over Delta

Solliciteer