Overzicht

Brugfunctionaris (wtf 0,5)
De Brugfunctionaris is werkzaam binnen Zaan Primair en verricht werkzaamheden op één of meerdere scholen onder leiding van de schooldirecteur(en). De Brugfunctionaris betrekt ouders actief bij de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs van hun kind, zodat
de ontwikkelkansen voor het worden vergroot en toekomstperspectieven worden verbreed. De Brugfunctionaris heeft als expliciete taak om de samenwerking en communicatie tussen ouders, school en de buurt te ondersteunen en te optimaliseren. Hiermee ondersteunt
de Brugfunctionaris het onderwijs en biedt daarmee andere teamleden ruimte om zich op hun kerntaak te richten. De functionaris schakelt tussen verschillende partijen/gesprekspartners en ‘overbrugt’ de situatie tussen schoolteam en ouders in de wijk.  
Als Brugfunctionaris maak je deel uit van het netwerk van Brugfunctionarissen van het bestuur van Zaan Primair én van het bestuur van Agora. De omvang van het dienstverband is 0,5 fte per week.
De functie
Van een Brugfunctionaris wordt onder andere verwacht het:

 • stimuleren, ondersteunen en zo nodig optimaliseren van contact en ontmoeting tussen ouders en leerkrachten
 • bevorderen van een adequate informatie-uitwisseling, samenwerking, communicatie en overleg tussen ouders en leerkrachten
 • stimuleren van actieve medewerking van ouders op pedagogisch-didactisch vlak
 • bewerkstelligen van inspraak- en adviesmogelijkheden van ouders op school
 • stimuleren van de rol van de ouder als actieve partner in het leer- en opvoedingsproces van hun kind
 • bevorderen van inzicht in elkaars culturele achtergrond
 • initiëren en onderhouden van contacten met relevante buurtorganisaties

De Brugfunctionaris

 • is minimaal HBO opgeleid (bijv. SPH, MWD, Pedagogiek of PABO)
 • heeft theoretische en praktische kennis op het gebied van (jeugd)hulpverlening, onderwijs en dienstverlening
 • heeft kennis van diverse culturele achtergronden
 • kan tactvol opereren
 • heeft groot probleemoplossend vermogen
 • is vasthoudend en toont doorzettingsvermogen
 • spreekt bij voorkeur meerdere talen, zoals Turks en/of Arabisch

Sollicitatieinformatie

Voor informatie kan je terecht bij Joyce Ooms, directrice van OBS Kogerveld, telefoonnummer: 06-10768529 of op de website: www.kogerveldschool.nl

Over Kogerveld

Solliciteer