Overzicht

De CBS Beatrix is een school die kinderen optimaal wil begeleiden, een school die normen en waarden hanteert, een school die de voorkeur geeft aan taal-, lees- en rekenonderwijs, een school die zich voortdurend ontwikkelt en resultaatgericht werkt. Wij
werken met een continurooster en zijn een Early Bird school. Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en ons team hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid.
 
De CBS Beatrix telt 375 kinderen, 15 groepen, 4 groepen 0, 28 leerkrachten, 2 intern begeleiders, 1 administratief medewerker, 1 conciërge, 1 medewerker ouderbetrokkenheid en een schoolmaatschappelijk werker
 

Wij vragen

  • Je bent in het bezit van een afgeronde pabo-opleiding;
  • Een heldere onderwijskundige visie. Je bent instaat om een prettig en veilig pedagogisch klimaat neer te zetten door een goed klassenmanagement;
  • Je bent didactisch goed onderlegd en je kan werken met het directe instructiemodel.
  • Je bent ICT-vaardig en bereid om je daarin te ontwikkelen.
  • Een zichtbare, laagdrempelige en empathische benadering van team, ouders en kinderen;
  • Invulling van onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
Kijk voor meer informatie op www.cbsbeatrix.nl en www.pcbo.nl. Voor mondelinge toelichting ben je welkom bij Albert-Jan Wink en Jeannet van den Berg, directie van de CBS Beatrix. Bereikbaar
op 010-4829652. Een gemotiveerde reactie met cv kun je sturen naar naar awink@cbsbeatrix.nl.

Over CBS Beatrix

Solliciteer