Overzicht

Een morgen, 10 uur. Uit de grote zaal achterin het klassieke schoolgebouw klinkt gezang van zo’n 65 leerlingen. De sfeer is gemoedelijk en je voelt verbondenheid.

Vlak ervoor hebben de klassen nog periode-onderwijs gehad in hun eigen lokaal (het themagerichte onderwijs wat de leerlingen iedere ochtend gedurende drie weken hebben). De lunch nuttigen we ook met de hele school, in dezelfde grote zaal, waar we vers brood
smeren en opeten in een rustige, gemoedelijke sfeer. ’s Middag staan er weer vakken op het programma: smeden, koken, Nederlands, Engels en houtbewerken zijn er maar een paar van. Hoofd-hart-handen, alles komt aan bod. 

Onze leerlingen kennen of kenden een hobbelend pad in de basisschool en komen hier met leerachterstanden. Het uitdeuken van hun zelfvertrouwen heeft prioriteit, en daarna laten we ze de breedte van hun talenten graag zien. In de warme luwte van onze school
lopen we met ze mee, tot ze klaar zijn voor een overstap naar het VO of het MBO. De betrokken sfeer die we voor leerlingen creëren, is natuurlijk ook voor de medewerkers bepalend in hun welzijn.
 
In ons authentieke gebouw zijn we graag bezig met authentieke zaken, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. De overzichtelijke ruimte en kleine klassen maken dat we met de essentie bezig kunnen zijn: de relatie met de leerling. In de vakken staat het aanleren
van vaardigheden waar je een leven lang wat mee kan centraal.

Concreet bieden wij onderwijs aan 2 doelgroepen:
– Vmbo basis- en kaderleerlingen in vijf klassen van 16 leerlingen
– Speciaal basisonderwijsleerlingen bestaande uit vier klassen, eveneens van 16 leerlingen per klas
(van oudsher horen onze afdelingen bij elkaar, maar zij kennen wel een andere directie en medewerkers, toch vindt er ook regelmatig samenwerking plaats)
 
Per maart 2023 zijn wij op zoek naar een bevlogen en flexibele:
 
Docent(e) Bewegingsonderwijs
voor beide scholen
 
De collega die wij zoeken zal voor alle klassen de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Dat betekent, leerlingen in de leeftijd van 6-18 jaar, en daarmee ook eigenaar zijn van het PTA voor het vak L.O.

Het betreft een dienstverband met de omvang van ongeveer 0,55 fte

Wij zijn op zoek naar een collega die:
 

  • Een HBO lesbevoegdheid bewegingsonderwijs heeft
  • Pedagogisch tactvol en bekwaam is
  • Communicatief en sociaal sterk is
  • Hart heeft voor onze leerlingen (die vaak faalangstig zijn)
  • Geniet van het werken in een klein team
  • Eigen ideeën heeft, initiatief neemt en zich verantwoordelijk toont

Sollicitatieinformatie

Graag zien wij uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Dhr. Maarten C. Blokker

m.blokker@tobiaszeist.nl
030 6916931
06 53275825
www.tobiaszeist.nl
 

Over Vrijeschool Tobiasstroom

De Tobiasstroom  is een vrijeschool voor VMBO leerlingen die extra leer en lesondersteuning behoeven (zgn. lwoo). De school is een kleine school met 5 klassen met een totaal van 72 leerlingen. Een klas bestaat uit ongeveer 15 leerlingen die werken binnen de basis- en kader-beroepsgerichte leerwegen van het vmbo.
Het werken op de vrijeschool wordt vaak als volgt samengevat: op de vrijeschool wordt geen vat gevuld, maar een vuur ontstoken. Tijdens de periode- en vaklessen wordt, naast de nodige kennis, veel creativiteit van de docent gevraagd bij het aanspreken van hoofd, hart en handen.

Solliciteer