Overzicht

Ben jij
een gedreven orthopedagoog, met hart voor onze doelgroep? En in het bezit van een universitair diploma met een diagnostische aantekening? Dan kijken we uit naar een ontmoeting met jou!
 

Wil jij
werkzaamheden verrichten die gericht zijn op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school?
in ons team meedenken met ontwikkelingen binnen de school waaronder trauma sensitief onderwijs?

Kun jij
psycho-diagnostisch onderzoek/observaties verrichten bij onze leerlingen?
aan de hgw-cyclus praktische invulling geven voor ouder(s)/opvoeder(s), onderwijsteam en het management?
meedenken om het pedagogische klimaat binnen de school te verbeteren?
 

Sollicitatieinformatie

Procedure
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Kristin Renooij 06-31112571.
Reageren kan en met 30 september a.s. via deze link; https://trigoon.wf/vacatures/orthopedagoog-gedragswetenschapper-schoolpsycholoog-wtf-06/
 
 

Over de Stormvogel

Onder Stichting Trigoon vallen zes scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec. Tot de scholen behoren ook een school voor Speciaal Onderwijs em een basisschool voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte in Hoorn die samen deel uitmaken van een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC).

De Stormvogel biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Solliciteer