Overzicht

Interculturele basisschool Waldorf aan de Werf bestaat nu twee jaar. Een unieke school in Amsterdam Noord die is gestart vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. Het is
een groeiende school met drie kleuterklassen, klas 1(groep 3) en klas 2(groep 4) en een klas 3 (groep 5). Voor ziekte vervanging zijn we per 1 november 2022 op zoek naar een leerkracht voor klas 3.
 
Waldorf aan de Werf is een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar inclusief denken en werken centraal staat. Waldorf aan de Werf wil dat kinderen, medewerkers en opvoeders trots zijn op hun identiteit en dat alle medewerkers
deze diversiteit als kracht zien en benutten. 
Lesgeven bij Waldorf aan de Werf betekent een generatie klaarstomen die vanaf 2026 de school verlaat met een inclusief wereldbeeld.
 
Waldorfonderwijs is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Als leerkracht stimuleer je de brede ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en motorische aspecten.
Het onderwijs op Waldorfscholen kenmerkt zich door een specifiek eigen aanpak:

  • Aandacht voor de seizoenen en de jaarfeesten,
  • Periode onderwijs en verhalen vertellen
  • Een ademend dag- en weekrooster met een afwisseling van cognitieve vakken, belevend leren, kunstzinnig, ambachtelijk en bewegend onderwijs.

Kortom: leren met hoofd, hart en handen.
 

We zoeken een leerkracht die zich herkent in de volgende punten:

  • Je bent enthousiast over vernieuwend Waldorfonderwijs
  • Je gaat uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens
  • Je kijkt dwars door hokjes heen
  • Je houdt van de voeten in de klei, ook letterlijk
  • Je zingt niet alleen onder de douche, maar ook graag met z’n allen
  • Je bent een ervaren leerkracht.

Sollicitatieinformatie

Spreekt dit je aan?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze Amsterdamse leerlingen. Stuur je verhaal, CV en motivatie zo snel mogelijk naar: directie@wadw.school 
 
De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats.
 

Over Waldorf aan de Werf

Waldorf aan de Werf is onderdeel van de Stichting Geert Groote Scholen. Het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.
Voor meer informatie zie ook onze website : https://wadw.school/

Solliciteer