Overzicht

Algemeen:
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie waarin acht scholen samenwerken aan kansrijk onderwijs voor elke leerling. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Castor College in Beverwijk
en het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta in Heemskerk. Daarnaast bieden we met Supreme College Nederland internationaal toponderwijs en met Fourteens 10-14 onderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool
tot en met het gymnasium. We geven onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen en werkgelegenheid aan bijna 750 medewerkers.
 
Wij bieden elke leerling alle kans om bij onze scholen het beste uit zichzelf te halen. Reële kansen die passen bij de mogelijkheden van de leerling. Dit doen we in verbinding met onze regionale partners, vanuit wederzijds vertrouwen en met een gedeelde verantwoordelijkheid.
Daarbij zijn we vooruitstrevend in ons denken en handelen. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor
generaties na hen.
 
Wij werken hierin samen met basisscholen, bedrijfsleven, culturele instellingen, hulpverlening, gemeenten en vervolgonderwijs. In een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit. Wij geloven in de kracht van de regionale
verbinding. Als scholen onderling én als gezamenlijke scholen naar onze partners binnen het onderwijs en de regio.
 
Onze ambities voor de komende vijf jaren zijn: later selecteren beter differentiëren, inclusiever passend onderwijs, onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning, onderwijs gericht op duurzaamheid en kansrijk werk.
 

Service- en Expertisecentrum (SEC):
Het SEC ondersteunt en adviseert SVOK op het gebied van HRM, Financiën, Facilitair Management, ICT, Communicatie en Kwaliteitsbeleid bij het realiseren van haar ambities.
 
Thema’s waar wij op inzetten zijn duurzame inzetbaarheid, professionele ontwikkeling van docenten en management, versterken van de leercultuur, strategische personeelsplanning, digitalisering van het onderwijs, inclusiever onderwijs, praktijkgericht onderzoek
van het onderwijs en duurzaamheid in bedrijfsvoering. 

 
Het team bestaat uit in totaal uit 20 professionals die met elkaar samenwerken op een vertrouwende, verbindende, verantwoordelijke en vooruitstrevende wijze, van operationeel, tactisch tot strategisch niveau.
 
De afdeling HR binnen het SEC bestaat uit drie beleidsadviseurs HR, een re-integratiedeskundige, en een salarisadministrateur.
 
Voor de afdeling HR zijn wij op zoek naar een enthousiaste en bevlogen beleidsadviseur HR, die met name een bijdrage wil leveren aan het versterken van de leercultuur, het doorontwikkelen van een online Academie en het professionaliseren van docenten en management
in relatie tot de ambities van SVOK.
 

Wat ga je doen:
Als beleidsadviseur HR draag je zorg voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van HRM-beleid ten behoeve van professionalisering, scholing, organisatieontwikkeling en cultuurveranderingsprocessen. Je geeft uitvoering aan het scholings- en HRM-beleid
van SVOK.  

Op 1 november 2022  heeft SVOK een start gemaakt met een online Academie. Een aantal scholen is hiermee enthousiast aan de gang gegaan in de vorm van een pilot. Het is de bedoeling dat op termijn alle SVOK-scholen hierbij aansluiten en dat
de online Academie een belangrijk onderdeel is van de professionalisering binnen SVOK.

De focus van je werkzaamheden richten zich op het doorontwikkelen en onderhouden van de SVOK Academie (LMS) waarlangs leren en ontwikkelen mogelijk wordt gemaakt. Het succes van de SVOK Academie wordt voor een groot deel bepaald door bekendheid, toegankelijkheid
en het aanbod; hoe zorgen we ervoor dat dit aanbod goed blijft aansluiten bij de behoefte van de scholen en medewerkers? Je vindt het uitdagend om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan, je netwerkt, verbindt, en bent in staat koersvast te blijven.

Je bent initiërend of nauw betrokken bij alle vraagstukken die Leren & Ontwikkelen raken, denk hierbij aan studiedagen, opleidingsvraagstukken of de verdere ontwikkeling van de SVOK Academie.
Daarbij heb je ook een goede basis als HR-adviseur, waardoor je bekend bent met andere HR-thema’s; je bent in staat deze thema’s aan elkaar te verbinden. Je vindt het leuk om breed mee te werken en te denken op de afdeling HR, binnen het SEC en met de betrokken
collega’s op de scholen (management en medewerkers).
Afhankelijk van je ambitie heb je de mogelijkheid te participeren in organisatiebrede projecten

Wie ben je?
Je bent een ervaren beleidsadviseur die snel kan schakelen op inhoud, een analytische blik heeft en vanuit vertrouwen weet te verbinden. Je bent een volwaardige gesprekspartner van het management en College van Bestuur. Je hebt goede communicatieve vaardigheden
en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Vanzelfsprekend word je enthousiast van het thema Leren & Ontwikkelen en breng je dagelijks jouw enthousiasme over binnen SVOK. Verder:

  • Heb je een afgeronde HBO-opleiding richting HR en/of een vergelijkbare opleiding
  • Beschik je over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en projectmanagement
  • Weet je goede relaties op te bouwen met de diverse stakeholders, herken je de belangen en weet je deze te overbruggen

Sollicitatieinformatie

Sollicitatie informatie
Als je enthousiast bent over de vacature, maar niet volledig aansluit op het profiel, dan nodigen we je toch uit om te solliciteren. We gaan graag het gesprek met je aan aan om te zien of er een goede match te maken is.

Je motivatie en cv kun je tot 31 januari 2023 versturen via Meesterbaan of via hr@svok.nl, ter attentie van Anja Teeuwen Directeur Service- & Expertisecentrum/Secretaris College van Bestuur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kun je contact opnemen met Ed van Oorschot (Beleidsadviseur HR) via e.vanoorschot@svok.nl of 06-34223296.

 

Over Service- & Expertisecentrum SVOK

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie waarin acht scholen samenwerken aan kansrijk onderwijs voor elke leerling. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Castor College in Beverwijk en het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta in Heemskerk. Daarnaast bieden we met Supreme College Nederland internationaal toponderwijs en met Fourteens 10-14 onderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool tot en met het gymnasium. We geven onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen en werkgelegenheid aan bijna 750 medewerkers.
 
Wij bieden elke leerling alle kans om bij onze scholen het beste uit zichzelf te halen. Reële kansen die passen bij de mogelijkheden van de leerling. Dit doen we in verbinding met onze regionale partners, vanuit wederzijds vertrouwen en met een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij zijn we vooruitstrevend in ons denken en handelen. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor generaties na hen.
 
Wij werken hierin samen met basisscholen, bedrijfsleven, culturele instellingen, hulpverlening, gemeenten en vervolgonderwijs. In een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit. Wij geloven in de kracht van de regionale verbinding. Als scholen onderling én als gezamenlijke scholen naar onze partners binnen het onderwijs en de regio.
 
Onze ambities voor de komende vijf jaren zijn: later selecteren beter differentiëren, inclusiever passend onderwijs, onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning, onderwijs gericht op duurzaamheid en kansrijk werk.
 
 
SERVICE- EN EXPERTISECENTRUM (SEC):
Het SEC ondersteunt en adviseert SVOK op het gebied van HRM, Financiën, Facilitair Management, ICT, Communicatie en Onderwijskwaliteit bij het realiseren van haar ambities.
 
Thema’s waar wij op inzetten zijn duurzame inzetbaarheid, professionele ontwikkeling van docenten en management, versterken van de leercultuur, strategische personeelsplanning, digitalisering van het onderwijs, inclusiever onderwijs, praktijkgericht onderzoek van het onderwijs en duurzaamheid in bedrijfsvoering. 

De volgende scholen maken deel uit van SVOK:

Bonhoeffercollege
Een eigentijdse school die op eigen wijze invulling geeft aan onderwijs met kwaliteit. Het moderne en goed uitgeruste schoolgebouw biedt leerlingen een veelheid aan mogelijkheden voor studie en talentontwikkeling, van gymnasium, technasium, atheneum, havo tot mavo (vmbo-tl).
 
Jac. P. Thijsse College
Een school die regulier en tweetalig onderwijs biedt op mavo-, havo- en vwo-niveau. Dit doet de school vanuit een doordachte vernieuwende onderwijsvisie, JPTeaching, waar zelfstandige ontwikkeling centraal staat. Het draait niet om cijfers maar om het eigen maken van kennis en vaardigheden. Van culturele tot exacte kennis, van ondernemerschap tot creativiteit.

Castor College
Een school die uitdaging, een brede ontwikkeling en samenwerkend leren belangrijk vindt voor alle leerlingen. De school werkt daarom met vier stromen waarbinnen leerlingen zich oriënteren en voorbereiden op het bovenbouwprogramma. Dit zijn vakoverstijgende modules: Science, Business, Art & Design en Sports, Health & Nature. De school biedt naast havo, atheneum en gymnasium ook mavo en VWO+ onderwijs aan. 

Dalí College
Een school die uitgaat van de talenten en persoonlijke capaciteiten van de leerling. Met het concept van gepersonaliseerd leren daagt de school iedere leerling uit om zijn of haar persoonlijke leerroute te lopen. Dat houdt in dat leerlingen vakken op een verschillend niveau (mavo/havo) en met verschil in tempo kunnen volgen.

SKILLS vmbo
Een school met het breedste en meest gevarieerde aanbod aan vmbo-richtingen in de regio. De leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen om de vakmensen van de toekomst te worden. Dit doen ze in een contextrijke en innovatieve leeromgeving.

Forta
Een school die het onderwijs vormgeeft vanuit de mogelijkheden van de leerling. De school kijkt daarbij naar de individuele kwaliteiten en bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt of een mogelijke doorstroom naar de Entree-opleiding.

Fourteens
Een school voor 10-14 onderwijs waar leerlingen eerder, later óf anders kunnen invliegen. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool zitten samen met leerlingen uit klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school. Vakken worden in samenhang en thematisch aangeboden, waardoor lesstof meer betekenis krijgt. 
 
Supreme College Nederland
Een school die werkt volgens een uniek onderwijsconcept en verdiepend en internationaal onderwijs aanbiedt voor een nieuwe generatie vwo-leerlingen. In vier jaar tijd behalen zij het Middle Years Programme van het International Baccalaureate en het vwo-diploma.

Kijk voor meer informatie over SVOK op www.svok.nl.

 

Solliciteer