Overzicht

Het Cals College IJsselstein zoekt met ingang van 1 april 2023 een ervaren roostermaker, tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband.
 
Cals College IJsselstein is een middelbare school die onderwijs biedt op het niveau van basis, kader, mavo, havo en (onderbouw) atheneum. We richten ons op de toekomst, hechten waarde aan verbinding, respect en ontmoeting. We zien elke leerling als een uniek
individu. Bij ons op school bieden we onze leerlingen de kans om te ontdekken wie ze zijn en wat het beste bij ze past. We vinden het belangrijk dat wat ze leren in verbinding staat met de wereld om ze heen, dat het nuttig is wat ze leren, zodat ze zich op
hun toekomst voor kunnen bereiden.
 
We hebben alle kennis en kunde in huis om op alle niveaus theorie en praktijkgericht onderwijs te bieden, van basis tot atheneum. Daar ligt onze kracht en daarin zijn we uniek. We werken met heterogene brugklassen in de hele onderbouw. Voor het praktijkgerichte
onderwijs bieden we vanaf de brugklas drie leerroutes. Ieder jaar maken de leerlingen een keuze uit deze leerroutes om uiteindelijk in één richting examen te doen. We geloven dat de indeling in heterogene klassen en de combinatie van theorie en praktijk leerlingen
extra kansen en mogelijkheden geeft. In het onderwijs wordt regelmatig verbinding gelegd met bedrijven in de omgeving.
 
We geven les op een duidelijke en vriendelijke manier. We zijn vriendelijk tegen elkaar, maar we hebben ook duidelijke afspraken tijdens de lessen en daarbuiten. De sfeer binnen de school draagt bij aan hoe we met elkaar omgaan en daar werken we samen aan.
 
Ontwikkelingsgericht werken is een kenmerk van onze school. Dit geldt voor al onze leerlingen en medewerkers.
 
Wij zoeken een collega die:

 • Ruime ervaring heeft met het maken van complexe rooster (basis-, dag- en nevenroosters)
  in Zermelo in een soortgelijke functie binnen het Voortgezet Onderwijs;
 • Kennis heeft van roosterzaken en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen;
 • Inzicht heeft in organisatorische en inhoudelijke samenhangen, zowel met betrekking tot roosterzaken als organisatie breed;
 • Oplossingsgericht en accuraat werkt;
 • Een proactieve houding heeft in contacten met collega’s (o.a. MT, docenten, administratie en Magister applicatie).

 
Je taken/verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 • Samen met je collega-roostermaker zorgen voor dag- en nevenroosters;
 • Samen met je collega-roostermaker zorgen voor een zo optimaal mogelijk basisrooster voor leerlingen en docenten binnen door de school gestelde kaders;
 • Het signaleren van knelpunten hierbij;
 • Het bespreken van deze knelpunten met de schoolleiding en het doen van voorstellen ter verbetering;
 • Het adviseren van de schoolleiding met betrekking tot de planning van het onderwijs en de vertaling van de jaarplanning tot het rooster;
 • Het genereren van managementinformatie en het adviseren van de schoolleiding zowel organisatorisch als beleidsmatig.

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met MBO+ of HBO werk- en denkniveau.

Salaris schaal 9 (maximaal €4.164,=), met doorgroeimogelijkheden naar schaal 10 (maximaal €4.573,= bruto bij een fulltime aanstelling).

Sollicitatieinformatie

Interesse
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevrouw D. Frèrejean op 030 – 6868040. Voor procedurele vragen kun je contact opnemen met mevrouw S. Vermeulen, medewerkster P&O op 030 – 6036604, silviavermeulen@hijnscholengroep.nl.
 
Sollicitatie
Je sollicitatie kun je, het liefst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zondag 5 februari 2023, richten aan mevrouw D. Frèrejean via Meesterbaan.

Over Cals College IJsselstein

Cals College IJsselstein
Cals IJsselstein biedt onderwijs aan op het niveau van basis, kader, mavo, havo en (onderbouw) atheneum.

Kernwaarden van Cals IJsselstein
We richten ons op de toekomst, hechten waarde aan verbinding, respect en ontmoeting. De sfeer binnen de school draagt bij aan hoe we met elkaar omgaan en daar werken we samen aan. We zien elke leerling als een uniek individu. We vinden het belangrijk dat wat onze leerlingen leren in verbinding staat met de wereld om hen heen, dat het nuttig is, zodat zij zich op de toekomst kunnen voorbereiden.

Theorie en praktijk op elk niveau
Onze kracht ligt in het aanbieden van theorie- en praktijkgericht onderwijs op alle niveaus. We hebben vier gemengde brugklassen met voldoende doorstoommogelijkheden voor leerlingen om te ontwikkelen. Voor het praktijkgerichte onderwijs bieden we vanaf de brugklas 2022-2023 drie leerroutes. Ieder jaar maken zij een keuze uit deze leerroutes om uiteindelijk in één richting examen te doen. We geloven dat de indeling in gemengde brugklassen en de combinatie van theorie en praktijk leerlingen extra kansen en mogelijkheden geeft.

Begeleiding van nieuwe docenten en stagiairs
Het eerste jaar van een nieuwe docent op het Cals College bestaat uit een aantal activiteiten en gesprekken, zoals: 

 • Deelname aan de introductiedag voor aanvang schooljaar
 • Een startgesprek met de leidinggevende (kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 • Deelname aan het donderdagochtendprogramma (werken aan professionele ontwikkeling)
 • Coaching door een coach uit hetzelfde leergebied en uit dezelfde afdeling op het gebied van professionele ontwikkeling op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk gebied en met betrekking tot het leren kennen van de cultuur van het Cals.
 • Evaluatie met leerlingen, collega’s en schoolleider

Nieuwe docenten die in de loop van het schooljaar iemand komen vervangen, krijgen een coach toegewezen en krijgen een inwerkprogramma op maat. De coach zorgt voor algemene en specifieke informatie met betrekking tot de organisatie en maakt de nieuwe docent wegwijs binnen onze school. Als onderdeel van de begeleiding doet de coach meerdere lesobservaties bij de nieuwe docent.

Docenten in opleiding (stagiairs)
Het Cals College IJsselstein is een gecertificeerde opleidingsschool. De begeleiding voor de nieuwe collega’s wordt uitgevoerd door coaches en de begeleiding voor de stagiaires wordt verzorgd door werkplekbegeleiders. In het eerste jaar van de (tijdelijke) aanstelling krijgen alle nieuwe docenten een coach toegewezen. Voor het Cals is het begeleiden van nieuwe mensen onderdeel van goed personeelsbeleid. Alle nieuwe docenten worden begeleid, ongeacht hoeveel werkervaring ze hebben en of ze een bevoegdheid hebben. Iedereen moet immers zijn weg vinden in het lesgeven op een nieuwe school.
We geven klassikaal onderwijs met moderne hulpmiddelen in een goed geoutilleerd gebouw. We werken met een 50-minuten-rooster.
 

Solliciteer